1848 Fransız Devrimi ve Toplumsal Atölyeler

1848 Fransız Devrimi ve Toplumsal Atölyeler

24    Şubat 1848’de Fransa’da II. Cumhuriyet ilan edilir ve bir geçici hükümet kurulur. Louis Blanc işçilerin isteği üzerine hükümete alınır. Parisli işçiler “çalışma hakkı ” istemiyle, hükümetin yerleştiği Belediye Sarayı ’nı işgal ederler. Bunun sonucu hükümet işçi sorunlarıyla ilgilenmek üzere Luxembourg Komisyonu ’nu ve Milli Atölyeler’i kurar. Luxembourg Komisyonu’nun başında Blanc vardır. Ancak ne mali olanaklara ne de yetkiye sahip olmayan bu komisyon işlevini yerine getiremez. Anti-sosyalist Bayındırlık Bakanı Marie tarafından kurulan Milli Atölyeler ise Blanc’in önerdiği Toplumsal Atöl-yeler’den tamamen farklıdır. İşsizliğin yolaçacağı patlamaları önlemek amacına hizmet eden Milli Atölyeler’de, işçiler düşük ücretlerle ve kötü koşullarda çalıştırılarak, Blanc’ın görüşleri gözden düşürülür.

Blanc’m önerdiği Toplumsal Atölyeler’in sermayesi, başta devlet tarafından sağlanacak ve bunlar devletin koyduğu kurallarca yönetilecektir. işçilerin kolektif olarak sahip olacakları bu atölyelere kapitalistler de ortak olabilecek ve karşılığında bir pay alacaklardır. Yıl sonunda elde edilen kâr üç eşit bölüme ayrılacaktır. Birinci bölüm üyelere eşit olarak dağıtılacak, ikinci bölüm yaşlıların ve hastaların bakımına ayrılacak, üçüncü bölüm ise yeni yatırımlar için kullanılacaktır. Birinci yıldan sonra işçiler yöneticilerini kendileri seçeceklerdir. Bu işletmeler özel işletmelerle barışçı bir şekilde rekabet ederek zamanla tüm ekonomiye hâkim olacaktır.

23 Nisan 1848’de yapılan Kurucu Meclis seçimlerini kırsal kesimin oylarını alarak kazanan, sanayicilerin desteklediği Cumhuriyetçi Parti hükümeti Parisli işçilere karşı şiddetli bir baskı politikası başlatır. Louis Blanc yeni kurulan hükümetin dışında bırakılır. 16 Mayıs’ta Luxembourg Komisyonu dağıtılır. 22 Haziran ’da hükümet Milli Atölyeleri kapatma karan alır. Bu 113.000 işçinin işsiz kalmasına yol açar. Parisli işçiler ayaklanırlar. Paris sokaklarındaki parke taşlan barikat kurmak için işçilerce sökülür. 23-26 Haziran arasında Paris sokaklarında işçiler ile hükümet güçleri arasında barikat savaşları olur. Parisli ışçilerin ayaklanması kanlı bir biçimde bastırılır. Blanc ayaklanmaya adı karıştığı için İngiltere’ye kaçar.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara