Alfred Hershey Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

HERSHEY, Alfred Day (1908 – 22 Mayıs 1997)

ABD’li biyoloji bilgini. Bakterilerde asalak yaşayan virüslere ilişkin araştırmalarıyla 1969 Nobel Fizyoloji ve Tıp Ödülü’nü almıştır.

4 Aralık 1908’de Michigan Eyaleti’nin Lansing kentinde doğdu. St. Louis’deki Washington Üniversitesi’nde kimya öğrenimi görerek, 1934’te doktora derecesini aldı. O tarihten 1950’ye değin Washington Üniversitesi’nin, ardından Washington’daki Carnegie Institution’ın Genetik Bölümü’nde (bugün Genetik Araştırmalar Birimi) çalıştı, 1963’te de bu birimin yöneticiliğine getirildi. Bakteriyofajlar üzerindeki araştırmaları nedeniyle, 1969 Nobel Fizyoloji ve Tıp Ödülü’nü Luria ve Delbrück ile bölüştü.

Hershey, bakteriyofaj adı verilen ve üzerinde asalak yaşadığı bakteriyi birtakım kimyasal değişikliklerle eritip yok eden virüsleri incelemeye başlayarak, 1945’te hem konak bakteride, hem de bakteriyofajda ortaya çıkan değşinim (mütasyon) olayının varlığını gösterdi. Ardından, bakteriyofajlarda genlerin ayrıldıktan sonra yeniden birleşmesi (rekombinasyon) olayını inceledi. Bu çalışmaları sırasında, genetik yapıları değişik iki bakteriyofajdan üreyen yeni döllerde, ana-baba bakteriyofajların her ikisinden de ahnmış genler bulunduğunu gözlemleyen Hershey, bu iki değişik genin bakteri üremesi sırasında ayrılıp birleşerek yeni genetik tipler yarattığını da gösterdi. Böylece, bu yeniden birleşme olayının, daha yüksek gelişme düzeyindeki canlılarda gözlemlenen, benzer kromozomlardaki genlerin bazı bölümlerinin birbir-leriyle yer değiştirmesi olgusuyla özdeş olduğunu kanıtlayarak, bakteriyofajlarm genetik yapısının yüksek gelişim aşamasındaki canlılarmkine çok benzediğini ortaya koydu.

1952’de, bakteriyofajı oluşturan DNA çekirdeğini ve çekirdeği saran protein zarını radyoaktif maddelerle işaretleyerek, yalnızca DNA’nın bakteri hücresine girdiğini gözlemleyen Hershey, DNA’nın bakteriyofajın genetik malzemesi olduğunu ve enfeksiyon sırasında konak bakteriye aktarıldığını da kanıtlamıştır.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Yorum ekle...

Konu hakkında yorum ya da düşüncelerini paylaş...

Daha yeni Daha eski