Ashcan Okulu Nedir, Tarihçesi, Sanatçıları, Hakkında Bilgi

Ash Can Okulu

Ash Can Okulu, 1905-1910 arasında New York’ ta etkin olan gerçekçi (realist) sanatçıların oluşturduğu bir gruptur. Topluluğun çekirdeği 1893 ’te Robert Henri’nin Philadelphia’daki stüdyosunda, o sırada Philadelphia Press’te gazete ressamı olarak görev yapan W. Glackens, George Lüks (1867-1933), Everett Shinn (1876-1953) ve John Sloan (1871-1951) tarafından oluşturulmuştur. Bir süre Kömürkalem Kulübü (Charcoal Club) adı altında etkinlik gösteren grup, 1895 dolaylarında çeşitli görev ve gezi nedenleriyle dağılmış, sonra 1905’te yeniden, bu kez New York’ta bir araya gelerek New York Gerçekçileri adıyla etkinliklerini sürdürmüştür. Ancak bu sanatçıların yapıtları akademik çevrelerce “ikinci sınıf” olarak nitelendirilmiş ve sürekli çabalarına karşın sergilere kabul edilmemiştir. Bu nedenle, Henri 1908’de Sekizler (The Eight) adıyla grubun ilk bağımsız sergisini düzenleyerek yapıtlarının tanınmasını sağlamıştır, izlenimci (Empresyonist) Ernest Lavvson (1873-1929), Yeni izlenimci (Neo-Empresyonist) Maurice Prendergast ve romantik Arthur B.Davies’ in (1862-1928) de katıldığı bu sergiden sonra grup Ash Can Okulu olarak anılmaya başlamıştır.

Grubun üyeleri ortak bir üslup geliştirmemiş ancak toplumsal gerçekçi sayılabilecek konulara yönelmeleri açısından birlik içinde olmuşlardır. Amerikan toplumunun hızlı kentleşme ve sanayileşme döneminin kültürünü gerçekçi bir yaklaşımla yansıtan bu sanatçılar, gazete ressamlığının verdiği alışkanlıkla, keskin gözleme ve hızlı çalışmaya dayanan belgesel niteliği ağırlıklı yapıtlar üretmişlerdir. Özellikle New York’un yoksul mahallelerinden yaşam kesitleri ve olağan günlük nesneler en çok işledikleri konular olmuştur.

1910’da Henri’nin, öğrencilerinden biriyle, ressam ve grafik sanatçısı Rockweü Kent’le (1882-1971) düzenlediği Ash Can Okulu’nun ikinci sergisi, eleştirmenlerin tepkisine karşın, büyük bir başarı sağlamıştır.

Grup, Amerikan sanatı içinde yenilikler getiren bir topluluk olmamışsa da, özgün bir Amerikan sanatı yaratma yolundaki bilinçli çabaların ilki olması bakımından önem kazanmıştır. Ayrıca, 1920’lerde ABD’de etkin olan Amerikan Yaşam Resmi (American Scene Painting) akımının öncülüğünü yapmaları açısından da Henri ve arkadaşlarının önemi büyüktür.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski