Atatürk Devrimleri Nelerdir, Kısaca, Özet, Maddeler Halinde, Hakkında Kısa Bilgi

Atatürk devrimleri, etkileri yönünden yeni bir sosyal, kültürel ve hukuki şekillenmeyi gerektirdiği, dolayısıyle geniş bir kapsamı doldurduğu halde bunları başlıca şu gruplarda toplamak mümkündür:

1.    Siyasi devrimler: saltanatın ve halifeliğin kaldırılması, yeni Anayasa’nın kabulü, kadın hakları.

2.    Eğitim devrimi: Latin Alfabesi’nin kabulü, medreselerin kapatılması, Dârül-fünun’un Üniversite’ye dönüştürülmesi, eğitimin birleştirilmesi.

3.    Hukuk devrimleri: şer’iye mahkemelerinin kaldırılması, Medenî Kanun’un ve Ceza Kanunu’nun kabul edilmesi.

4.    Laiklik, halifeliğin kaldırılması, din ve devlet işlerinin birbirinden ayırılması, tekkelerin kapatılması.

5.    Batılılaşmaya yönelik devrimler: saat ve takvimin değiştirilmesi, uzunluk, hacim ve ağırlık ölçülerinin değiştirilmesi, Soyadı Kanunu’nun kabul edilmesi, batı rakamlarının benimsenmesi.

6.    Fes yerine şapka giyilmesi ve kıyafette yapılan değişiklikler.

Sitede Ara