Bessemer Dönüştürücüsü, Yöntemi

Bessemer Dönüştürücüsü

Demir ve karbon temelli bir alaşım olan çeliğin mekanik özellikleri, büyük ölçüde bileşimdeki karbon yüzdesine bağlıdır. Aynca, kullanılan demir filizinin türüne göre manganez, silisyum, kükürt, fosfor gibi bazı elementler de çoğu kez alaşıma katılır. Çeliğe sertlik, bükülgenlik, kopma direnci, dövülmeye ve tel çekmeye yatkınlık gibi istenilen özellikleri kazandırabilmek için, yapısındaki bu elementlerin belli düzeyde tutulması gerekir. Demir ve sözü edilen bütün bu elementler oksijenle kolayca birleşir. Yalnız, kükürt ve fosfor Bessemer dönüştürücüsündeki koşullarda oksijenden etkilenmez. Bessemer yönteminin temel ilkesi, ergitilmiş dökme demire alttan basınçlı hava göndererek, demirin bir bölümünü, silisyum, manganez ve karbonun da hemen hemen tümünü havanın oksijeniyle yakmaktır. Bu tepkimede açığa çıkan ısı da alaşımın sıvı halde kalmasını sağlar. Kükürt ve fosfor bu işlemden etkilenmediğinden, Bessemer yöntemi ancak kükürt ve fosfor yüzdesi çok düşük dökme demirlere uygulanabilir.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Yorum ekle...

Konu hakkında yorum ya da düşüncelerini paylaş...

Daha yeni Daha eski