Carl Ludwig von Bar Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

BAR, Karl Ludwig von (1836-1913)

Alman hukukçu. Uluslararası özel hukuk alanında, Alman düşüncesini etkileyen çalışmalar yapmıştır.

Hannover’de doğdu. Folkestone’da öldü. Almanya’daki birçok üniversitede öğretim üyeliği yaptı. Yaşamının sonuna doğru Göttingen Üniversitesi’nde hukuk profesörüydü.

Hukuk bilimi alanına önemli katkılarda bulunan Bar, özel olarak ceza hukuku ve ceza hukuku reformu ile ilgilenmekle birlikte, daha çok uluslararası özel hukuk alanındaki çalışmalarıyla tanınmıştır, ilk önemli çalışması 1862’de yayımlanan Das Internationale Privat und Strafrecht (“Uluslararası Özel Hukuk ve Ceza Hukuku”) adlı kitabıdır. Bu kitap genişletilmiş olarak Theorie und Praxis des Internationalen Privatrechts adıyla 1889’da yeniden basılmıştır.

Bar, uluslararası özel hukuka ilişkin görüşlerinde klasik okulun kurucusu Savigny’i izlemiştir. Kanunlar çatışması durumunda uygulanacak iç hukuk kuralının, hukukun evrensel ilkelerine uygun olması kuralını getiren Savigny’nin yolundan giderek, “bir devletin diğer devletlerden bütünüyle bağımsız olarak kendi hukuk sisteminin üstünlüğünü iddia edemeyeceğini” savunmuştur. Bar’a göre, bir devletin, evrensel olarak kabul görmüş bu kuralı uygulamaması durumunun sık sık tekrarlanması halinde, kendisi açısından zararlı sonuçların ortaya çıkması kaçınılmaz olacaktır. Devletler hukukunda tek tek devletlerin evrensel hukuk ilkelerinden sapmaları gerçek hukuk kuralları olarak kabul edilmediği gibi, aynı şey uluslararası özel hukuk alanı için de geçerlidir.

Bar, yasaları, kişiye ilişkin yasalar ve hukuki ilişkilere ilişkin yasalar olmak üzere iki grupta toplamıştır. Kişiye ilişkin yasalar, kişinin girdiği hukuki ilişkiler gözönüne alınmaksızın, yalnızca onun genel hukuki ehliyeti dikkate alınarak belirlenir. Hukuki ilişkilere ait yasalar ise, kişinin mülk sahibi, borçlu, alacaklı gibi konumlarda giriştiği hukuki etkinlikleri temel alır. Bu yasalarda hukuki ilişkinin yeri, olayın başlayıp geliştiği yer olarak kabul edilir.

Bar, yaşadığı dönemde uluslararası özel hukuk alanındaki Alman düşüncesine damgasını vurmuştur. Ancak, hukuk tarihi açısından önemli olmakla birlikte, çağdaş akımlar üzerinde kalıcı bir etki yaratamamıştır.

•    YAPITLAR: Theorie und Praxis des Internationalen Privatrechts, 2 cilt, 1889, (“Uluslararası Özel Hukukun Kuramı ve Uygulaması”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Yorum ekle...

Konu hakkında yorum ya da düşüncelerini paylaş...

Daha yeni Daha eski