Charles A. Beard Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

BEARD, Charles Austin (1874-1948)

ABD’li tarihçi. Amerikan tarihinde iktisadi çıkarların rolünü vurgulayan araştırmalarıyla tanınmıştır.

27 Kasım 1874’te Indiana’nın Knightstown kenti yakınında bir çiftlikte doğdu, 1 Eylül 1948’de New Haven’de öldü. Varlıklı bir ailenin çocuğuydu. 1898’de Indiana’daki De Pauw Üniversitesi’ni bitirdi. 1890’lı yıllar boyunca babasının gazetesi Knightstown Banner’m yöneticiliğini yaptı. Üniversiteyi bitirdikten sonra Chicago’ya giden Beard, burada liberal ve radikal aydınların yoksulların eğitimi ile uğraştıkları bir kurum olan Hull House’da halkın yaşamını yakından izledi.

1900’de ileride birçok yapıtını ortaklaşa yazacağı Mary Ritter ile evlendi. Aynı sıralarda bir işçi okulu olan Ruskin Hall’un kurulmasına katkıda bulundu. 1904’te Columbia Üniversitesinden doktora derecesi alan Beard, 1917’ye kadar aynı üniversitede öğretim üveliği yaptı. 1917’de üniversite profesörlerinin hükümetin savaş politikasını eleştirme hakkını savundu ve bazı öğretim üyelerinin yıkıcılık suçlamalarıyla üniversiteden atılmalarım kınamak için istifa etti.

1917’den sonra akademik yaşamdan çekildi ve New School for Social Research’deki çalışmaları dışında üniversite ile bir daha ilişki kurmadı. Yaşamının geri kalan döneminde Connecticut’ın New Milford kenti yakınındaki çiftliğinde altmışın üzerinde kitap ve üç yüz kadar makale yazdı.

Beard’in Amerikan sosyal bilimine en önemli katkılarından biri toplumsal olayları ekonomik çıkar unsuruna ağırlık vererek çözümlemesidir, iktisadi alanda liberal öğretiyi reddederek demokratik bir merkezi planlama siyasetini öngörmüş, ABD tarihine olguların ardında yatan ekonomik dürtüleri araştırarak yaklaşmayı savunmuştur, ilk önemli yapıtı olan An Economic Interpretation of the Constitutiorı of the United States’de (“Birleşik Devletler Anayasası’nın Ekonomik Bir Yorumu”) Anayasa’yı hazırlayan kurucuların mülklerini değerlendirerek, bu kurucuların her birinin yeni düzenin yerleşmesinden kişisel çıkar sağladıklarım öne sürmüştür.

Beard bu yaklaşımını Economic Origins of Jeffer-sonian Democracy (“Jefferson Dönemi Demokrasisinin Ekonomik Kökenleri”) adlı yapıtında daha da geliştirdi. Karısı Mary Beard ile birlikte yazdığı The Rıse of the American Civilization (“Amerikan Uygarlığının Yükselişi”) adlı kitabında Amerikan ıç savaşını “ikinci Amerikan Devrimi” olarak değerlendirdi ve iç savaşın asıl nedenini köle sorunundan çok Kuzeyli kapitalistlerle Güneyli köleci toprak sahiplerinin çıkar çatışması olarak yorumladı.

Beard tarih biliminin yöntemine ilişkin görüşlerini 1933’te Amerikan Tarih Kurumu başkanlığına seçildiği zaman yaptığı konuşmada açıklamıştır. Beard’a göre tarih araştırmalarında nesnellik iddiası “soylu bir hayaP’dir. Tarihsel bilgi kaçınılmaz olarak tarihçinin öznelliği ile sınırlıdır ve bu öznellik toplumsal değişimden yana olduğunda bir anlam kazanabilir.

Beard 1930’lu yıllarda yaklaşan II. Dünya Sava-şı’nda ABD’nin tarafsız kalmasını ve Avrupa’ya müdahale etmemesini savundu. ABD savaşa girince bundan Cumhurbaşkanı Roosevelt’i sorumlu tutan Beard, bu konudaki görüşlerini President Roosevelt and the Corning of the War, 1941 (“Başkan Roosevelt ve Savaşın Gelişi, 1941”) adlı kitabında polemiksel bir dille açıkladı. Kitabının yayımlandığı yıl olan 1 Eylül 1948’de New Haven’daki çiftliğinde öldü.

•    YAPITLAR (başlıca): The İndustrial Revolution, 1901, (“Sanayi Devrimi”); An Economic Interpretation of the Constitution of the United States, 1913,(“Birleşik Devletler Anayasası’nın Ekonomik Bir Yorumu”); The Economic Origins of Jeffersonıan Democracy, 1915, (“Jefferson Dönemi Demokrasisinin Ekonomik Kökenleri”); Rise of American Civilization (Mary Beard ile), 2 cilt, 1927, (“Amerikan Uygarlığının Yükselişi”); American Foreign Policy in the Making 1932-1940, 1946, (“Amerikan Dış Politikasının Oluşumu, 1932-1940”),President Roosevelt and the Corning of the War 1941, 1948, (“Başkan Roosevelt ve Savaşın Gelişi, 1941”).

•    KAYNAKLAR: M. Beard, The Making of Charles A. Beard: An Interpretation, 1955; E. Berg. The Historical Thirıking of Charles A. Beard, 1957; R. Hofstadter, The Progressive Hıstorians Turner, Beard, Parrington, 1968; C. Strout, The Pragmatic Revolt in American History: Cari Becker and Charles Beard, 1958.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Yorum ekle...

Konu hakkında yorum ya da düşüncelerini paylaş...

Daha yeni Daha eski