Donald Olding Hebb Kimdir, Hayatı, Eserleri, Kuramı, Hakkında Bilgi

HEBB, Donald Olding (1904)

Kanadalı psikolog. Geliştirdiği öğrenme kuramı ile tanınmıştır.

New Scotland Eyaleti’nin Chester kentinde doğdu. 1936’da Harvard Üniversitesi’nden doktora derecesini elde etti. 1937-1939 arasında Kanada’daMontreal Nöroloji Enstitüsü’nde çalıştı. 1947’de Montreal’deki McGill Üniversitesi’nin Psikoloji Bölümü’nde profesör oldu. 1948-1958 arasında aynı bölümün başkanlığını yaptı. 1960’ta Amerikan Psikoloji Der-neği’nin başkanlığına getirildi.

Hebb beyin zedelenmelerinin, insan zihninin işleyişine etkileri, hayvan ve insanlarda heyecanın çözümlenmesi, çocukta davranış gelişimi ve algı oluşumu konularında araştırmalar yapmıştır. Bilim alanına en önemli katkısı geliştirdiği öğrenme kuramıdır. Hebb’in öğrenme kuramı, duyu ve hareket sinirlerinin birlikte çalışmaları ve bir hücre topluluğu oluşturdukları önermesine dayanır. Bu kurama göre algı, sinir yolları arasında bağlantılar oluşmasını ve bunun sonucunda sinirlerin bir birim olarak edimde bulunmalarına neden olur. Birbirinden ayrı sinir hücresi toplulukları ardışık evreleri oluşturmak üzere bir araya gelebilirler. Böylece algı düzeyinde, bireyin bir bütünün öğelerini bir tüm olarak algılamasını olanaklı kılarlar. Öğrenme, bir ya da bir grup sinir hücresi topluluğunun diğer birimlere yaklaşmasını sağlayan kolaylaştırma sürecinin sonucudur.

•    YAPITLAR (başlıca): Organization of Behaviour, 1949, (“Davranışın Örgütlenişi”); Textbook of Psychology, 1958, (“Psikoloji Ders Kitabı”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Yorum ekle...

Konu hakkında yorum ya da düşüncelerini paylaş...

Daha yeni Daha eski