Edouard Herriot Kimdir, Hayatı, Dönemi, Hakkında Bilgi

HERRIOT, Edouard (1872-1957)

Fransız devlet adamı ve yazar. Radikal Parti’nin başkanlığını yapmış, başbakanlık ve bakanlık görevlerinde bulunmuştur.

5    Temmuz 1872’de Troyes’da doğdu, 26 Mart 1957’de Lyon’da öldü. Ecole Normale Superieure’de edebiyat öğrenimini tamamladıktan sonra, bir süre Nantes’ta ve Lyon’da lise öğretmenliği yaptı. 1904’te edebiyat dalmda doktora derecesi elde etti. 1905’te Radikal Parti’den Lyon belediye başkanı seçildi.

II.Dünya Savaşı sırasında kısa bir dönem dışında yaşamının sonuna değin sürdürdüğü bu görevi sırasında, Lyon’un bir sanayi ve ticaret kenti olarak gelişmesini sağladı. 1912’de senatör seçildi. 1916-1917 yıllarında A.Briand hükümetinde bayındırlık bakanlı-ğıyaptı. 1919’da milletvekili seçilen Herriot, aynı yıl Radikal Parti’nin başkanı oldu ve bu görevini ölümüne değin sürdürdü.

1924’te sol kanat Radikallerle Sosyalistler’in birleşmesinden oluşan Sollar Karteli’nin kurulmasında etkin rol oynadı. Aynı yıl yapılan seçimleri bu ittifakın kazanması üzerine başbakan ve dışişleri bakanı oldu. Bu görevleri sırasında, Fransa Ruhr havzasını boşalttı ve SSCB’yi tamdı. Fransız Frangı’ mn sürekli değer yitirmesi ve sermaye üzerine koyulan verginin, büyük miktarlarda sermayenin yurt dışına kaçmasına yol açması gibi iktisadi sorunları çözmekte başarısız kalan hükümet, Nisan 1925’te istifa etti. 1926’da R.Poincare’nin Ulusal Birlik hükümetinde milli eğitim bakanı oldu. 1928’e değin sürdürdüğü bu görevi sırasında ortaöğrenimin parasız olması için çalıştı. 1932’de sol güçlerin seçimleri kazanması üzerine yeniden başbakan olan Herriot, bu görevini Aralık 1932’ye değin sürdürdü. Daha sonra Doumergue, Flandin, Bouisson ve Laval hükümetlerinde devlet bakam olarak görev yaptı.

1936’da sol partilerin oluşturduğu Halk Cephesi’ nin seçimleri kazanmasından sonra millet meclisi başkanlığına seçildi. 1940’ta Fransa, Almanya’ya teslim olana değin bu görevinde kaldı. Almanya’ya karşı yürütülen direniş hareketine katılmamakla birlikte, Vichy rejimine karşı tutumu nedeniyle 1942-1944 arasında evinde gözaltında tutuldu. Ağustos 1944’te Almanya’ya sürgüne gönderildi. Nisan 1945’te serbest bırakıldıktan sonra Fransız Kurucu Meclisi’ne seçildi. 1947’de Ulusal Meclis başkanlığına getirildi ve 1954’te emekli olana değin bu görevini sürdürdü. Daha sonra Ulusal Meclis’in onursal başkanlığına getirildi. 1955’te Sovyet hükümetince Barış Ödülü’yle mükâfatlandırıldı.

Bir siyaset adamı olduğu kadar, ünlü bir edebiyatçıdır. 1946’da AcademieFrançaise’e üye seçilmiştir.

•    YAPITLAR (başlıca): Madame Recamier et ses amis, 1904, (“Bayan Recamier ve Dostları”); La vie de Beethoven, 1929, (“Beethoven’in Yaşamı”); Les Etats Unis d’Europe, 1930, (“Avrupa Birleşik Devletleri”); Lyon n’est plıts, 1939-1940, (“Lyon Artık Yok”); Jadis, 2 cilt, 1948-1952, (“Eskiden”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Yorum ekle...

Konu hakkında yorum ya da düşüncelerini paylaş...

Daha yeni Daha eski