Element Simgeleri İsimlendirilmeleri, Adlandırılmaları, Hakkında Bilgi

Element Simgeleri

19. yy başlarında elementleri belirtmek için, değişik işaretlerle birbirinden ayrılan dairesel simgeler kullanılıyordu. Dalton’un önerdiği bu simgelerin hem çizimi, hem de akılda tutulması güç olduğundan, Berzelius, her elementin Latince adının ilk harfini kullanmayı tasarladı. Aynı harfle başlayan elementlerin birbiriyle karıştırılmasını önlemek için de, simgeleme sistemini belli kurallara göre düzenledi. Örneğin,

1.    Ametaller için, Latince adının yalnız ilk harfi kullanılacaktı: O= oksijen (Oxygene); N=azot (Nitrogene), C=karbon (Carbonicum).

2.    Metallerin ilk harfi ametallerden herhangi birininkiyle aynı ise, metalin ilk iki harfi almcaktı:

Ametal kükürt (Sulfur) He metal silisyum (Silicium) aynı harfle başladığından S=kükürt, Si= silisyum.

3.    İki harfle simgelenmesi gereken metallerin ilk iki harfi aynı ise, birinci harfin yanına, değişik olan ilk sessiz harf getirilecekti:

Sb=antimon (Stibium); Sn=kalay (Stannum); Sr—stronsiyum (Strontium) gibi.

Ayrıca, bir bileşikte her elementten kaç hacim (mol) bulunduğunu da kimyasal simgelerle belirtmeyi düşünen Berzelius, bu bilgiyi, ilgili element simgesinin sağ üst köşesineyazdığı küçük rakamlarla veriyordu: Cu20, CaSO4.

Dalton kendisinin önerdiği simgelerin daha uygun olduğunu ileri sürerek bu yeni sisteme karşı çıktıysa da, özellikle bileşik formüllerinin yazımında büyük kolaylık sağlayan Berzelius’ un simgeleri kısa zamanda benimsendi. Günümüzde de tüm dünya ülkelerinde, mol sayısını veren rakamları sağ alt köşeye alan (Cu2O) küçük bir değişiklikle, Berzelius’un sistemi kullanılıyor.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Yorum ekle...

Konu hakkında yorum ya da düşüncelerini paylaş...

Daha yeni Daha eski