Enrico Barone Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

BARONE, Enrico (1859-1924)

İtalyan iktisatçı. İtalya’nın en önde gelen matematiksel iktisatçıları arasındadır.

Askeri eğitim gördü ve ordu içinde albaylığa dek yükseldi. Matematiğe karşı küçük yaşlarda başlayan ilgisi, 1900’lerin başında iktisatla birleşti. Bu dönemde İtalya’da sosyal bilimler alanında yeni bir süreç yaşanıyor, Alman Tarih Okulu ile Menger veWalras’ ın etkileri yaygınlaşıyordu. Barone, 1907’de iktisat alanında çalışmak amacıyla ordudan ayrıldı. 1908’de Principii di economica politica (“Ekonomi Politiğin İlkeleri”) adlı ilk kitabını yayımladı. Matematiksel iktisat konusunda bir ders kitabı niteliği taşıyan bu ilk çalışmadan sonra aynı yıl Giornale degli Economisti e Revista di Statistica adlı dergide “Ministerio Della Produzione Nello Stato Collectivista” (“Kollektivist Bir Ekonomide Üretim Bakanlığı”) adlı makalesi yayımlandı.

Barone, bu makalesinde Pareto gibi, kapitalizm için kabul edilen genel iktisat ilkelerinin sosyalist ekonomiye de uygulanabileceğini savundu. Pareto’ nun ortaya koyduğu en elverişli (optimum) koşulları sosyalist toplumda üretim planlamasına uygulanabilecek biçimde geliştirdi. Walras’ın serbest rekabet varsayımı altında kurduğu genel denge denklemlerini sosyalist ekonomiye uyarladı. Kurduğu modelde, Walras’ın denklemlerinden farklı olarak bölüşüm veri kabul ediliyor, yani toplumdaki üretim dengesi gelir bölüşümüne dayandırılıyordu. Barone, sosyalist ekonomi için kurduğu üretim modelinin, kapitalist ekonomi için kurulan model kadar iyi işlediğini savunarak, sosyalist düzende varolacak bir üretim bakanlığının, modeldeki denklemleri serbest piyasa kadar etkili bir biçimde çözebileceğini ileri sürdü. Böylece merkezi planlamayla yönetilen sosyalist toplumların, serbest rekabetin varolduğu kapitalist toplumlarla aynı ekonomik sonuçlara ulaştığını ve her iki toplumda da en elverişli üretim koşulları açısından hiçbir fark olmadığını savundu.

Barone’nin sömürgeler ve ticaret, tekeller ve tekelci rekabet konularında da çalışmaları vardır. Matematiksel iktisat alanında, İtalya’da, Pareto ve Pantaleoni’den sonra üçüncü önemli iktisatçı olarak kabul edilmektedir.

•    YAPITLAR (başlıca): Principii di economica politica, 1908, (“Ekonomi Politiğin İlkeleri”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski