François Baudouin Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

BAUDOUIN, François (1520-1573)

Fransız hukukçu ve teolog. Hukukta Tarihsel Okul’un kurucularındandır.

1    Ocak 1520’de Arras’ta doğdu, 24 Ekim 1573’te öldü. Louvain Üniversitesi’nde öğrenim gördü. 1540’ta Paris’e giderek başta Dumoulin olmak üzere tanınmış hukukçularla birlikte çalıştı. 1548-1555 döneminde Bourges Üniversitesi Roma Hukuku Kürsüsü başkanlığı yaptı. 1556-1561’de Heidelberg Üniversitesi’nde ders verdi.

Baudouin, 16. yy’da Katolikler ve Protestanlar arasındaki din savaşlarında önemli rol oynamıştır. Şiddet ve hizipleşmenin olmadığı bir kilise reformunu savunmuş; mezhepler arasında uzlaşma sağlanması için çeşitli mezheplerin liderleri arasında halka açık tartışmalar yapılmasını önermiştir. Ancak Baudouin’ in bu yöndeki çabalan başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Protestanların güvenini kazanamadığı gibi, Katolikler tarafından da tanrıtanımazlıkla suçlanmıştır. Baudouin, çağdaşı olan Douaren gibi hukukçularla ve Calvin gibi din reformcularıyla görüş ayrılıklarına düşmüştür. Öte yandan, Roma Hukuku’nda Papinianus’un katı olmayan geleneğini sürdürmüş ve 1517’de çok sayıda Fransız Protestanı’nın öldürülmesiyle sonuçlanan St. Barthelemy Katliamı’m savunmayı reddetmiştir.

Baudouin’in yapıtları, hukuki tartışmalardan çok tarihsel araştırmalara dayanmaktadır. 1561’de yayımlanan ve hukukta tarihsel yöntemin gerekliliğini savunan De institutione historiae univarsae et ejus cum jurisprudentia conjunctione (“Evrensel Tarih ve Onunla İlgili Hukuk Kuramları Üstüne”) başlıklı broşürü Baudouin’in hukukta Tarihsel Okul’un kurucularından biri olarak kabul edilmesine neden olmuştur. Baudouin’in “sine historia caecam esse jurisprudentiam” – “tarihin olmadığı yerde hukuk da yoktur” sözü ünlüdür. Baudouin, Iustianianos’un Roma Hukuku kurallarını toplayan Institutiones’lrn yeniden derlemiş ve bu yapıtında Roma hukuku metinlerini antik tarih ve edebiyat ışığında yorumlamıştır.

Baudouin’in etkisi Almanya’da Christian Thomasius ve Heineccius tarafından sürdürülmüş; Savigny ve Puchta’nm Tarihçi Okulu’nda bütünüyle ifadesini bulmuştur.

•    YAPITLAR (başlıca): Jurisprudentia romana et attica, (ö.s.), J.G. Heineccius (der.), 1738, (“Roma ve Attika’da Hukuk Bilimi”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski