Friedrich Bezold Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

BEZOLD, Friedrich (1848-1928)

Alman tarihçi. Rönesans ve Reform dönemleriyle ilgili önemli çalışmalar yapmıştır.

Friedrich Gustav Johannes Bezold 26 Aralık 1848’de Münih’de doğdu, 29 Nisan 1928’de Bonn’da öldü. Münih ve Berlin üniversitelerinde öğrenim gördükten sonra 1870’te Münih Üniversitesi’nden doktora aldı. 1883’te Bavyera Bilimler Akademisi tarih komisyonu üyeliğine atandı. 1884’te profesörlüğe yükseldi. 1907’de Prusya Bilimler Akademisi üyesi oldu. 1896’da Bonn Üniversitesi’ne geçti ve 1921’e değin çalışmalarım burada sürdürdü.

Münih’te G.Waitz’in başını çektiği Göttingen Okulu’ndan, Berlin’de de Theodor Mommsen’den etkilendi. Kısa bir süre klasik Antik Çağ ile ilgilendikten sonra çalışmalarını Rönesans ve Reform dönemlerinde yoğunlaştırdı. Aus Mittelalter und Renaissance (“Orta Çağ ve Rönesans”) adlı kitabında bilimle inançlar arasında süren mücadeleyi inceledi. Das Fortleben der antiken Götter im mittelalterlicben Humanismus (“Orta Çağ Hümanizminde Antik Çağ Tanrılarının Yeri”) adlı çalışmasında da batıl inançların insan yaşamındaki yerini ele aldı.

Reform dönemi üzerine tarih yazımını dini sınırlar içinden çıkaran Bezold, 16.yy’m toplumsal ve iktisadi olaylarına o zamana değin yazılanlardan çok daha fazla önem verdi ve Reform dönemini toplumsal gelişme süreci içindeki yerine oturttu. Bu bakış açısını en iyi yansıtan kitabı Gescbichte der deutschen Reformation (“Alman Reformu Tarihi”) adıyla yayımlandı.

1908’de Die Kultur der Gegenıvart adlı dergiye Reform döneminin sosyo-ekonomik durumunu ele alan “Staat und Gesellschaft des Reformationszeitalters” (“Reform Döneminde Devlet ve Toplum”) adlı önemli bir makale yazdı.

Münih’in liberal ortamında yetişen ve 1848’in devrimci düşüncelerinden etkilenen Bezold, II.Wilhelm döneminin en sert muhaliflerinden oldu.

•    YAPITLAR (başlıca): Geschichte der deutschen Reforma-tion, 2 cilt 1886-1890, (“Alman Reformu Tarihi”); Aus Mittelalter und Renaissance, 1918, (“Orta Çağ ve Rönesans”); Das Fortleben der antiken Götter im mittelalterlic-hen Humanismus, 1922, (“Orta Çağ Hümanizminde Antik Çağ Tanrılarının Yeri”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Yorum ekle...

Konu hakkında yorum ya da düşüncelerini paylaş...

Daha yeni Daha eski