George Bancroft Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

BANCROFT, George (1800-1891)

ABD’li tarihçi ve siyaset adamı. ABD Deniz Harp Akademisi’ni kurmuştur.

3 Ekim 1800’de Massachussets’in Worchester kentinde doğdu. 17 Ocak 1891’de Washington D.C.’de öldü. Babası din adamıydı. Harvard Üniversitesi’nde okuduktan sonra Almanya’ya gitti ve 1820’ de Göttingen Üniversitesi’nden doktora derecesi aldı.

1822’de ABD’ye dönen Bancroft, Harvard Üni-versitesi’nde bir süreYunanca öğrettiyse de,Harvard’ ın eğitim anlayışı ile uzlaşamayarak kısa bir süre sonra ayrıldı. J.C. Cogswell ile birlikte Massachussets’in Northampton kentinde Alman yöntemleriyle eğitim veren bir okul kurdu. Round Hill adındaki bu okul, Amerikan orta öğreniminde uyguladığı yeni pedagojik yöntemlerle dikkati çekti.

1831’de kurduğu okuldan ayrılan ve politikaya atılan Bancroft, Demokratik Parti’ye girdi ve Andrew Jackson’u destekledi. 1838’de Boston limanına defterdar olarak atandı. 1845-1946 yıllarında donanma bakanlığı yaptı ve Maryland’ın Annapolis kentinde Deniz Harp Akademisi’ni kurdu. 1846-1849 arasında İngiltere elçiliği yaptı.

Bancroft, 1850’lerde kölelik sorunu yüzünden Demokratik Parti ile anlaşmazlığa düştü. Kendisi köleliğin kaldırılması için etkin olarak mücadele veren abolitionist grubun içinde olmamasına karşın, Demokratik Parti’den ayrılarak köleliğe karşı olan Cumhuriyetçi Parti’ye geçti. 1867-1871 arasında Prusya, 1871-1874 arasında da Alman İmparatorluğu’nda elçi olarak bulundu.

Bancroft, ABD tarih yazımının önde gelen isimlerinden biri olarak tanınır. 1834 yılında başladığı History of the United States, from the Discovery of the American Continent (“Amerika’nın Keşfinden İtibaren Birleşik Devletler Tarihi”) 40 yılda tamamlanmış ve 10 ciltlik bir yapıt olmuştur. Bancroft ve çağdaşı olan John Lothrop Motley ve William Pres-cott romantik tarihçiler olarak bilinirler. Kendilerinden önceki tarih yazımcılarının nesnel ve kuru bir dille aktardıkları olaylar, Bancroft ve öteki Romantik Okul tarihçilerinde bir özgürlük ve ilerleme destanı niteliğini kazanır. Bancroft tarih çalışmalarını genellikle dini-felsefi bir yaklaşımla sürdürmüş, askeri ve güncel siyasi etkenlere ağırlık vermiş; Amerikan “özgürlük destanı”nı Tanrı’nın bir armağanı olarak görmüştür.

Bancroft’un yarımyüz yıl boyunca sürdürdüğü tarihsel araştırmaların ve özellikle topladığı tarihsel belgelerin ABD tarih yazımına önemli katkısı olmuştur. Bancroft’tan önceki tarih yazımı daha çok Bağımsızlık Savaşı ile ilgilenirken, Bancroft tarihini Amerika’nın keşfinden başlatmış, bu dönem hakkın-daki dağınık bilgileri geniş ve kapsamlı biçimde toplamıştır.

Bancroft, yaşamının son yıllarına değin, Amerikan “özgürlük destanı” kavramım, gerek bu ülkenin siyasal ve toplumsal yapısının insanlığın ulaştığı en yetkin düzen olduğunu, gerekse içinde yer aldığı partinin siyasetinin doğruluğunu desteklemek için kullanmıştır.

•    YAPITLAR: History of the United States from the Diseovery of the Çotıtinent, 10 cilt, 1834-1874; (“Amerika’nın Keşfinden İtibaren Birleşik Devletler Tarihi”) The History of the Formation of the Federal Constitution, 1882, (“Federal Anayasa’nın Oluşumunun Tarihi”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Yorum ekle...

Konu hakkında yorum ya da düşüncelerini paylaş...

Daha yeni Daha eski