Halid bin Velid Kimdir, Kısaca Hayatı, Dönemi, Hakkında Özet Bilgi

HALİD b.VELİD (? -642)

Arap, komutan. İslamiyet’in ilk dönemindeki savaşlarda büyük yararlıklar göstermiştir.

Doğum tarihi bilinmiyor, Mekke’de doğdu, Medine’de ya da Hims’te öldü. Kureyş kabilesinin ileri gelenlerindendi. Önceleri Müslümanlar’a karşı girişilen savaşlarda önemli görevler yaptı.

627’de Medine’ye gitti. Amr b.As ile birlikte Müslüman oldu. Peygamber tarafından kendisine “Seyfullah” (Allah’ın kılıcı) sanı verildi. Mekke’nin fethinde Hz.Muhammed’in yanında bulundu. Kent alındıktan sonra Uzza tapınağını yaktığı söylenir.

Halid b.Velid, Mekke’nin güneyindeki Beni Cezime kabilesini İslam’a davet için elçi olarak gönderildi. Ancak gereksiz yere kan döktüğünden, Hz.Muhammed kabileye diyet ödedi. O sırada ortaya çıkan yalancı peygamber Müseyleme’yi 633’te Yemame sınırında yakalayıp öldürdü. İran’a karşı sefere çıktı. Hira’yı aldı, Fırat yöresine egemen oldu. 634’te küçük bir güçle, 100.000 kişilik Bizans ordusunu Acnadeyn’de yenerek kenti kuşattı. Kısa süre sonra Şam’da teslim olmak zorunda kaldı. Halid b.Velid, ertesi yıl komutanlıktan alındı. Ama Suriye’de askeri hareketlere katılıp, 636’da Yarmuk Savaşı’nda bulundu. Yaşamı süresince savaşan Halid b.Velid Suriye’nin bir bölgesinde valilik de yaptı.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Yorum ekle...

Konu hakkında yorum ya da düşüncelerini paylaş...

Daha yeni Daha eski