Hamilkar Barkas Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

HAMİLKAR BARKAS ( ? – İÖ 228 )

Kartacalı komutan. Roma’ya karşı savaşmış, İspanya’yı fetheden Kartaca ordusuna komuta etmiştir.

Doğum yeri ve yılı bilinmemektedir. Ispanya’da Elice’de öldü. Kartaca’nın soylu bir ailesinden geliyordu.
Birinci Pön Savaşı sürerken, İÖ 247’de Sicilya’ daki Kartaca birliklerinin başına getirildi. Adanın batı bölgesinde Kartaca egemenliğini yeniden kurdu. Lilybaeum (Marsala) ve Drepenium (Trepani) kentlerinin Romalılar eline geçmesini önledi. İO 246’da adanın kuzeyindeki Ercte dağını ele geçirdi. İÖ 244’e kadar buradan İtalya’ya karşı korsan seferleri düzenledi. İÖ 244’te kendine üs olarak Eryx dağını seçti. Bu başarıları üzerine Romalılar İÖ 243/242 kışında 250 gemilik bir donanma hazırladılar. Konsül Lutatius Catulus Kartaca donanmasını Aegates Adaları yakınlarında yenilgiye uğrattı. Savaşı sürdüremeyeceğini anlayan Kartaca, Hamilkar’ı barış yapmakla görevlendirdi. Sicilya’nın boşaltılması, Sicilya ile Afrika arasındaki adaların Roma’ya bırakılması, İtalya sularına girilmemesi, Roma’nın bağlaşıkları ile savaşılma-ması ve savaş tazminatı ile vergi verilmesi koşullarıyla, Roma İÖ 241’de barışı kabul etti. Birinci Pön Savaşı böylece bitmiş oluyordu. Roma Eryx dağında bulunan paralı askerlerin teslimini istediyse de Hamilkar bunu kabul etmedi. Yerine Gisco’yu bırakarak Karta-ca’ya çekildi.

Gisco, paralı askerleri küçük birlikler halinde Kartaca’ya göndermeye başladı. Sayıları artan askerler, Kartaca’mn 100 mil ötesindeki Sicca’ya yerleştirildiler. İktidarda olan Büyük Hanno bir süre sonra askerlerin ücretlerini ödediyse de bu Hamilkar’ın Sicilya’da iken söz verdiği miktardan azdı. Bunun üzerine eski bir köle olan Spendius ve Libyalı bir asker olan Matho’nun önderliğinde paralı askerler ayaklandı, bunlara vergilerden hoşnut olmayan 20.000 Libyalı da katıldı. Hanno İÖ 240’ta asilerce kuşatılmış olan Utica kentini kurtarmak istediyse de başarılı olamadı. Hamilkar Barkas yeniden ordunun başına getirildi. İlk çarpışmada Spendius’u yendi ama Utica’yı kurtaramadı. Hippo Acra yolunda Numidya süvarisinin yardımını alan Hamilkar, Spendius’u bir kez daha yendi. Kartaca Senatosu tarafından büyük yetkilerle donatılan Hamilkar, uğranılan büyük kayıplara karşın, Spendius’u izleyerek iç bölgelerde kuşattı. Görüşmek için gelen Spendius ve diğer önderleri tutuklatarak başsız kalan ayaklanmacıları ezdi. Hamilkar Barkas bu savaştan sonra Tunus’a yönelerek, Leptis’te Matho’yu da yendi. Utica ve Hippo Acra kentleri de kısa bir süre sonra teslim oldular. İç savaş İÖ 237’de sona erdi.

Sardinya’daki ayaklanmacılar ise Roma’dan yardım istediler. Adaya asker gönderen Romalılar ayrıca verginin de artırılmasını istediler. Savaştan çekinen Kartaca bunu kabul etti. Kartaca’da saygınlığı çok artmış olan Hamilkar, Akdeniz’de uğranılan bu kayıpların, zengin bir ülke olan İspanya’nın ele geçirilmesi ile giderilebileceğini düşünüyordu. Rakibi olan Hanno ise devletin Afrika’ya yönelik bir politika izlemesi görüşündeydi. Komutan seçilen Hamilkar Barkas’ın görüşü Kartaca yönetimince onaylandı. Yardımcısı ve damadı Hasdrubal ile birlikte İÖ 237’de Cebelitarık boğazından Gades’e (Gadir) geçti. Kartaca ordusu büyük bir hızla Iber yarımadasının doğu ve güney bölgelerini ele geçirmeye başladı. Hamilkar Barkas, Sierra Morena yakınlarında Acra Leuce (Alicante) kentini kurdu. Yöredeki zengin gümüş madenleri de Kartaca’nm denetimine girdi. İÖ 231’de Romalılar İspanyol bağlaşıkları Masillialılar’ın isteği üzerine, Hamilkar’a elçi göndererek durumu anlamak istediler. Hamilkar, Kartaca’nm Roma’ya olan borcunu toplayabilmek için İspanya’da bulunduğunu söyledi. Roma’nm Kartaca’nın Ispanya’daki varlığına müdahalesi yalnızca bu düzeyde kaldı. Ispanya’daki savaşlarını sürdüren Hamilkar Barkas İÖ 228’de Elice kuşatmasından çekilirken boğularak öldü. Ölümünden sonra yerine önce damadı Hasdrubal, sonra da en büyük oğlu Hannibal geçtiler. Hamilkar Barkas, Roma ile çatışmayı kaçınılmaz gören ve hazırlıklarını buna göre yapan bir komutandı. Oğullan da babalarının bu görüşünü benimseyerek Roma’ya karşı mücadeleyi sürdürdüler.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Yorum ekle...

Konu hakkında yorum ya da düşüncelerini paylaş...

Daha yeni Daha eski