Heng Samrin Kimdir, Hayatı, Dönemi, Hakkında Bilgi

HENG SAMRİN (1934)

Kamboçyalı siyaset adamı. Kamboçya Halk Cumhuriyeti’nin ilk başkanıdir.

Genç yaşında Kamboçya’daki monarşi yönetimine karşı yürütülen mücadeleye katıldı. Pol Pot’un önderliğini yaptığı Kızıl Kmerler hareketinin askeri önderlerinden biri oldu. 1970’te Sihanuk yönetimi, ABD tarafından desteklenen Lon Nol tarafından devrildi ve Kmer Cumhuriyeti kuruldu. Kısa bir süre sonra Pekin’de sürgünde bulunan Sihanuk’un yandaşlarıyla Kızıl Kmerler arasında sağlanan ittifak sonucu, Kamboçya Ulusal Birleşik Cephesi (KUBC) kuruldu. Heng Samrin dört yıl süren iç savaş boyunca KUBC’ de tabur ve alay komutanı olarak görev yaptı.

Nisan 1975’te KUBC birlikleri Pnom Pen’e girerek iktidarı ele geçirdiler. Heng Samrin, 1978’e değin Çin Halk Cumhuriyeti tarafından desteklenen Pol Pot yönetimi içinde yönetici konumunu sürdürdü. Bu yıllarda yönetime muhalefetleri nedeniyle öldürülenlerin yanı sıra açlıktan ve zorla çalıştırılmaktan ölenlerin sayısı yüz binleri aştı. Pol Pot’un izlediği siyasete karşı çıkan Heng Samrin, Mayıs 1978’de yandaşlarıyla birlikte Vietnam’a gitti. Aralık 1978’de Hanoi radyosu Heng Samrin başkanlığında, Pol Pot diktatörlüğünü devirmeyi amaçlayan Ulusal Kurtuluş İçin Kamboçya Birleşik Cephesi’nin (UKİKBC) kurulduğunu açıkladı. UKİKBC, Vietnam silahlı kuvvetlerinin desteğiyle 7 Ocak 1979’da Pol Pot’u devirdi. Heng Samrin ülke yönetimini devralan Devrimci Halk Konseyi’nin başkanı oldu ve Kamboçya Halk Cumhuriyeti’nin kurulduğu açıklandı. Ancak Birleşmiş Milletler oy çokluğuyla aldığı kararla Pol Pot hükümetini tanımayı sürdürdü. Kızıl Kmerler dağlık bölgelere çekilerek, Heng Samrin yönetimine karşı silahlı mücadeleye başladılar.

Heng Samrin, hiçbir kamu hizmetinin yürümediği, açlığın sürdüğü, eğitilmiş kadroların tümüne yakın bir bölümünün öldürüldüğü ya da başka ülkelere sığındığı Kamboçya’nın sorunlarını çözebilmek için Vietnam ve SSCB’den yardım aldı. 1981’de yapılan Ulusal Meclis seçimlerinden sonra kabul edilen yeni anayasayla ülke yönetiminde en büyük güç, UKİKBC’nin devamı niteliğinde olan Kamboçya Devrimi Halk Partisi (KDHP) oldu.

Heng Samrin 1982’de devlet başkanlığının yanı sıra KDHP genel sekreterliğini de üstlendi. 1993′ e dek bu görevde kalan 1998-2006 döneminde Ulusal Meclis Başkanlığı yardımcılığı 2006’dan bu yana
Ulusal Meclis Başkanlığı yapmaktadır.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Yorum ekle...

Konu hakkında yorum ya da düşüncelerini paylaş...

Daha yeni Daha eski