Henry Becque Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

BECQUE, Henri François (1837-1899)

Fransız tiyatro yazarı. Fransız tiyatrosunda Doğacılık (Naturalizm) akımının öncülerindendir.

18 Nisan 1837’de Neuilly’de doğdu. Bir vodvil yazarı olan amcasının özendirmesiyle tiyatroya ilgi duydu. Gençliğinde bir süre demiryolu memuru olarak çalıştıktan sonra tümüyle yazın araştırmalarına ve şiire yöneldi. Özel sekreterliğini yapmakta olduğu Polonyalı bir diplomatın aracılığıyla besteci Victorien Joncieres ile tanıştı. Onun Sardanapale operasının librettosunu yazarak adım duyurdu. 1870’li yıllarda oyunlarının tiyatro sahipleri tarafından engellenmesi ve seyirciler tarafından da beğenilmemesi üzerine, yazarlığı bırakıp gazetecilik ve simsarlık yaptı. 1880’lerde yazdığı Les Corbeaux (“Akbabalar”) ve La Parisienne (“Parisli Kadın”) ile üne kavuştu. 12 Mayıs 1899’da Paris’te öldü. Çoğu kısa olmak üzere on iki oyunu vardır.

Becque’in döneminde Fransız tiyatro yazınında, “iyi kurulu oyun” diye kabul edilen, beş perdeden oluşan, klasik biçimsel ölçütlere inceden inceye uyan oyunlar ile Dumas ve Sardou’nun yapıtlarında izlenen türden aşırı bir duygusallık geçerliydi. Bunlar Becque’i  yeni bir yazm türü aramaya itti. Zola’nın romanda öncülüğünü yaptığı doğalcı anlayışı, kendisine özgü alaycı üslubu ile tiyatroya uyguladı. Paris’li burjuvaların yaşamındaki ahlak dışı öğeleri acımasızca alaya alan oyunları, Paris seyircisinden ilk başlarda fazla ilgi görmedi. Becque’in tiyatro konusundaki görüşleri, Zola’nm çalışmalarıyla birlikte, Andre Antoine’m Theâtre-Libre (Özgür tiyatro) hareketine öncülük etmiştir.

•    YAPITLAR (başlıca): Les Corbeaux, 1882, (“Akbabalar”); La Parisienne, 1885, (“Parisli Kadın”); Souvenirs d’un aııteur dramatique, 1885, otobiyografi, (“Bir Tiyatro Yazarının Anıları”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Yorum ekle...

Konu hakkında yorum ya da düşüncelerini paylaş...

Daha yeni Daha eski