I. Herodes Kimdir, Hayatı, Dönemi, Hakkında Bilgi

HERODES I (İÖ 73-4)

Yahudi kralı. Romalılar’a dayanarak güçlü bir yönetim kurmuştur.

Güney Filistin’de doğdu, Jericho’da öldü. Arap asıllı bir aileden geliyordu. Babası Antipater, Filistin’i işgal eden Romalılar’ı desteklemiş ve 47’de Caesar’ca ülkenin sivil yöneticiliğine getirilmişti.

Herodes İÖ 17’de Galilee valisi oldu. Marcus Antonius ile dostluğunu geliştirdi. İÖ 40’ta bir Part ordusunun Filistin’i işgali üzerine, Mısır yoluyla Roma’ya gitti. Roma Senatosu’nca Yahudi kralı olarak tanındı. Kendisine Partlar’la savaşması için askeri yardım yapıldı. Filistin’e dönen Herodes İÖ 37’de krallığını ülkenin bütününe kabul ettirdi. Marcus Antonius ve Octavianus arasındaki güç mücadelesinde Antonius’u destekledi. Antonius’un, İÖ 31’de Actium’da yenilmesinden sonra Octavianus ile birleşti. Octavianus’un Augustus adıyla imparator olmasından sonra da iki devlet arasındaki ilişkiler gelişmesini sürdürdü. Augustus, Herodes’in denetimindeki toprakları daha da genişletti.

Romalılar’a dayanarak yerini sağlamlaştıran Herodes, ülkede kalelerden oluşan etkili bir savunma sistemi kurdu. Bugün Harem-i Şerif olarak bilinen Kudüs Tapınağı Herodes’in yaptırdığı dinsel yapıların en önemlisidir.

Herodes, çok tanrıya inananlara ve Yahudiler’e eşit davranmış, helenistik geleneklerin etkisi altında kalmıştır. Hz.İsa, onun krallığı sırasında ve Filistin’de doğduğu için Herodes’in Hıristiyan teolojisinde önemli bir yeri vardır.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Yorum ekle...

Konu hakkında yorum ya da düşüncelerini paylaş...

Daha yeni Daha eski