II. Henry Kimdir, Hayatı, Dönemi, Hakkında Bilgi

HENRY II (1133-1189)

İngiltere kralı. Maliye ve yargı alanında önemli reformlar yapmıştır.

5    Mart 1133’te Fransa’da Le Mans’ta doğdu, 6 Temmuz 1189’da Tours yakınında öldü. Anjou (Angevin) kontu Geoffrey Plantagenet ile I.Henry’nin kızı Matilda’nm oğludur. 1150’de Normandiya dükü, 1151’de babasının ölümü üzerine Anjou kontu oldu. 1152’de Fransa kralı VII.Louis’den ayrılan Akitanya Prensesi Eleanor (Alianor) ile evlenmesi ona Poitou, Akitanya ve Gaskonya topraklarını sağladı. 1153’te Ingiltere’ye saldırdı ve I.Henry’nin ölümü üzerine tahtın varisi Matilda’nın hakkını hiçe sayarak krallığını ilan eden kuzeni Stephen’la bir anlaşma yaptı. Stephen Henry’yi varisi olarak belirlemeyi kabul etti. 1154’te Stephen ölünce Henry İngiltere tahtına çıktı. Kızlarının yaptığı evlilikler sonucu Kastilya, Sicilya ve Almanya’da siyasi nüfuzu arttı. İskoçya, İrlanda ve Galler bölgesi yöneticileri ona bağlılıklarını bildirdiler. Anjou hanedanının kurucusu olması nedeniyle genellikle Anjou İmparatorluğu olarak anılan toprakları İrlanda’dan Pireneler’e ve Akdeniz’e değin uzanıyordu.

Stephen’in krallığı döneminde kilisenin ve baronların eline geçmiş olan kraliyet topraklarını yeniden denetimi altına aldıktan sonra mali ve idari alanda reformlar yapmaya başladı. Bu alanda en büyük yardımcısı olan Thomas Becket’i 1162’de Canterbury başpiskoposu yaptı. 1164’te kilise mahkemelerinin yetkilerini sınırlandıran, piskopos seçimlerinde kralın denetimini artıran Clarendon Yasaları’m yayımlaması, krala kilisenin üzerinde denetim hakkı veren bu yasaları kabul < etmek – istemeyen Becket’le arasının açılmasına neden oldu. 1164’te Fransa’ya kaçan Bec-ket, 1170’te Henry’yle anlaşmayı kabul ederek geri döndü. Henry’ye yakın bazı piskoposları afaroz etti. Bunun üzerine Henry’nin şövalyelerince Canterbury Katedrali’nde öldürüldü.

1173’te oğulları toprakları bölüştürme biçimine ve yetkilerinin azlığına karşı çıkarak ayaklandılar. Ayaklanmayı anneleri Eleanor’un yanı sıra Fransa Kralı VII.Louis de destekledi. 1174’te ayaklanmayı bastıran Henry oğullarını affetti. Oğulları 1181 ’de yeniden ı ayaklandılar, bu olayların yarattığı üzüntünün de etkisiyle 1189’da öldü, yerine oğlu Richard geçti.

Henry’nin yargı alanında yaptığı reformlarla suç işlendikten sonra adalet mekanizmasının nasıl çalışacağı belirlenmiş, İngiliz geleneklerinden yola çıkılarak hazırlanan ilk genel hukuk kitabı bu dönemde kaleme alınmıştır. Mahkemelerde jüri sistemi getirilmiş, krala bağlı gezici mahkemelerin yanı sıra Westminister’de yerleşik bir mahkeme kurulmuştur. Kralın yerel temsilcisi olan ve vergileri toplamakla yükümlü olan soylu şeriflerin büyük bir bölümü yerine saray hizmetinde yetişmiş soylu olmayan görevliler atanmıştır. Her özgür kişinin gelirine göre ülke savunmasına katkıda bulunması ilkesi getirilerek önemli bir gelir kaynağı yaratılmıştır.

Özellikle mali ve hukuksal kurumlarda profesyonelleşmiş kadroların çalışmaya başlaması, I.Henry
döneminde başlatılan reformların ileriye götürülmesi açısından önemli adımlar olmuş, monarşi yönetiminde bürokratik işleyişe doğru geçiş başlamıştır.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Yorum ekle...

Konu hakkında yorum ya da düşüncelerini paylaş...

Daha yeni Daha eski