III.Heinrich Kimdir, Hayatı, Dönemi, Hakkında Bilgi

HEINRICH III (1017-1056)

Alman kralı ve Kutsal Roma-Germen imparatoru. Papalığı denetim altında tutan son imparatordur.

28 Ekim 1017’de Almanya’da Boldfeld’de doğdu, 5 Ekim 1056’da aynı yerde öldü. Alman kralı ve Kutsal Roma Germen imparatoru II.Konrad’la Schwaben’li Gisela’nın oğludur. İyi bir eğitim gören Heinrich, 1028’de Alman kralı seçildi ve babasıyla birlikte ülkeyi yönetmeye başladı. 1038’de Schwaben dükü oldu. Ertesi yıl babasının ölümü üzerine onun yerine geçti.

Önce doğuda Bohemya, Polonya ve Macaristan üzerinde denetim sağladı. Saksonya bağımsızlığını koruyabilen tek dükalık olarak kaldı. 1043’te Akitanyalı V.William’ın kızı Agnes’le evlendi. Bu evliliğin Batı’da barışı sağlamak ve Burgondiya ve İtalya’da egemenliği sağlamak açısından yararlı olacağına inanıyordu.

1046’da Roma’ya giderek papa olduklarını iddia eden rakip üç din adamının yerine Bamberg piskoposu Suidger’i II.Clemens adıyla papa ilan etti ve aynı gün onun elinden Kutsal Roma Germen İmparatorluğu tacını giydi. Clemens’den sonra da birbirini izleyen iki papayı seçti. Böylece kilise üzerinde denetim bir Alman kralının eline geçmiş oldu. Ayrıca, piskopos ve başrahiplerin yeniden seçilmeyi garanti altına almak için saraya para ve armağan sunmalarım yasakladı. Yönetim işlerinde din adamlarının etkisini sınırladı.

İmparatorluğun büyük bir bölümünü denetimi altına alan ve Batı Kilisesi’nde başlattığı reformlarla papalık üzerinde de denetim kuran III.Heinrich’e bir yandan soylular, diğer yandan kilise muhalefet ediyordu. İktidarının son yıllarında kuzeydoğu Almanya, Macaristan ve İtalya’da ayaklanmalar çıktı. Din adamları arasında ise yapmayı istediği reformları destekleyen olmadı.

Ölümünden sonra yerine geçen oğlu IV.Heinrich döneminde papalıkla krallık arasındaki çatışma doruğuna ulaştı.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Yorum ekle...

Konu hakkında yorum ya da düşüncelerini paylaş...

Daha yeni Daha eski