Jean Hardouin Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

HARDOUIN, Jean (1646-1729)

Fransız bilgin ve din adamı. Eski Yunan ve Roma yazını konusunda incelemeler yapmış, Hıristiyan düşüncesiyle usçu felsefenin bağdaşamayacağı görüşünü savunmuştur.

Quimper’de doğdu, 3 Eylül 1729’da Paris’te öldü. Doğduğu yerde öğrenim gördükten sonra Cizvit Tarikatı’na girdi. Özellikle retorik, tanrıbilim, Yunan ve Roma tarihi, yazın, felsefe, metafizik konularında çalıştı, bir süre retorik okuttu. Sonra College de Clermont’da kitaplık yöneticisi olarak görevlendirildi. Bu görevleri sırasında, Hıristiyanlık’ ın başlangıcından kendi dönemine değin düzenlenen büyük kilise toplantılarında okunan bildirileri derledi.

Hardouin, özgün bir felsefe anlayışı ortaya atmamış, daha çok Plinius, Horatius, Vergilius, Platon ve Sokrates gibi Yunan-Roma aydınlarının yapıtlarını incelemiş, onlarda ileri sürülen düşüncelerin kaynaklarını araştırmış, Hıristiyan anlayışıyla bağdaşmadıklarını öne sürmüştür. Ona göre us ilkelerine dayanan, özellikle Platon-Descartes-Malebranche felsefelerinden kaynaklanan bir anlayış, gerçeği kavramaktan çok yanıltıcıdır. Tanrı’yı evrensel us, evrensel töz, evrensel erk saymak, onun yaratıcı, yoktan var edici gücünü yadsımaktır. En yüce gerçek olan Tanrı’nın başlıca özelliği yaratıcı olmasıdır. Bu yaratıcılık Sokrates ve Platon’un ileri sürdükleri gibi önceden var olanı yeniden düzenleme, biçimlendirme değildir, olmayanı var etmektir.

Hardouin’in özelliği düşünceleri değil, felsefe ve tanrıbilim tarihi bakımından birer kaynak niteliği taşıyan çalışmalarıdır. Bu çalışmalar arasında en önemlisi 1687’de Rahipler Konseyi’nin önerisi üzerine derlediği din ve tanrıbilimle ilgili bildirilerdir.

•    YAPITLAR (başlıca): Opera Selecta, (“Seçme Yapıtlar”); Opera Varia, (ö.s.), 1733, (“Değişik Yapıtlar”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Yorum ekle...

Konu hakkında yorum ya da düşüncelerini paylaş...

Daha yeni Daha eski