Johann Lukas von Hildebrandt Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

HILDEBRANDT, Johann Lukas von(1668-1745)

Avusturyalı mimar. Fischer von Er-lach’la birlikte Avusturya’da Barok mimarlığın öncülüğünü yapmıştır.

14 Kasım 1668’de Cenova’da doğdu, 16 Kasım 1745’te Viyana’da öldü. İtalyan bir anne ve Avusturyalı bir babanın oğluydu. Çocukluğu İtalya’da geçti. Roma’da Carlo Fontana’nın (1634-1714) yanında gördüğü mimarlık eğitiminden sonra birkaç yıl mühendislik ve kent planlaması alanlarında çalıştı. Avusturya ordusunda bir süre istihkâm mühendisi olarak görev yaptı. 1692’de Viyana’ya yerleşti. 1700’de saray mimarı oldu. Bu görevi sırasında başta Prens Eugen olmak üzere Avusturya soylularının önde gelenlerine Viyana ve Salzburg gibi kentlerde birçok saray yaptı. Özellikle Schönborn ve Harrach aileleri için yaptığı saraylarla büyük ün kazandı. 1720’de soyluluk unvanı aldı. 1723’te Fischer von Erlach’ın ölümüyle boşalan saray mimarlığına getirildi.

Yapılarında, Kuzey İtalya Geç Barok mimarlığının süslemelerinden ve yapım ilkelerinden etkilendiği görülür. Oval ve sekizgen planlı hacimlerinde, Guarini’nin sonsuzluk izlenimi yaratmada kullandığı mimarlık öğelerine yer vermiş, dalgalı duvar yüzeyleri, dış bükey balkonlar ve yuvarlatılmış köşelerle özgün bir uilup geliştirmiştir. Yapıtlarının dış yüzlerinde, özellikle yapım öğelerinin birleşme noktalarında, Borromini’yi çağrıştıran süslemeler kullanmıştır. Sonradan bunları daha da geliştirerek süsleme sanatına yepyeni biçimler kazandırmıştır. Yaptığı çeşitli kilise, villa ve saraylarla bütün Orta ve Güneydoğu Avrupa mimarlığını etkilemiştir.

•    YAPITLAR (başlıca): Schıvarzenberg Sarayı, 1697, Viyana; Piaristenkirche, 1698, Viyana; (Piaristler Kilisesi); Dominikenler Kilisesi, 1699, Gabel, Avusturya; St.Peter Kilisesi, 1702, Viyana; Schönborn Sarayı, 1706-1711, Viyana; Kinsky Sarayı, 1713-1716, Viyana; Aşağı Belvedere Sarayı, 1714-1715, Viyana; Yukan Belvedere Sarayı, 1721, Viyana; Mirabel Sarayı, 1721-1727, Salzburg, 1818’de bir bölümü yanmıştır; Priesterseminar Kilisesi, 1718-1725, Linz, Avusturya.

•    KAYNAKLAR: B.Grimschitz, Johann Lukas von Hil-debrandt, 1932.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski