Johann Philipp Becker Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

BECKER, Johann Philipp (1809-1886)

Alman siyaset adamı. I.Enternasyonal’in kurucularındandır.

19 Mart 1809’da Frankenthal’de doğdu. 7 Aralık 1886’da Cenevre’de öldü. Eğitimini yarıda bırakarak zanaatle uğraştı. Viyana kongresinden sonra Alman konfederasyonuna bağlı ülkelerde monarşi yönetimine dönülmüştü ve liberal eylemlere karşı sert önlemler almıyordu. Bu dönemde siyasetle ilgilenmeye başlayan Becker, demokrasi yanlısı bir yeraltı örgütü kurarak yoğun bir propagandaya girişti. 1831’de Ph. J.Siebenpfeiffer ile ilişki kurdu ve onun çıkarttığı Westboten adlı derginin muhabirliğini yaptı. 1832’de Hambach Şenliği’nde yaptığı bir konuşmada halkın silahlanmasını savundu. Gizli örgütler içinde yoğun bir siyasi propaganda yürüttü. Tutukluların serbest bırakılması için çalıştı. Birçok kez polis ve mahkeme tarafından takibata uğradı. 1838’de ülkesinden ayrılmak zorunda kalarak İsviçre’ye gitti ve birçok devrimcinin bulunduğu Biel kentine yerleşti. 1848-1849 devriminde, oluşturduğu gönüllü birlikleriyle halk ayaklanmalarım destekledi. Özellikle Baden ve Sicilya devrimci yönetimlerine yardım sağladı.

1849’da üç ay kadar çıkabilen cumhuriyetçi Evolution (önce Revolution) adlı dergiyi yayımladı. 1850’lerde Cenevre’ye yerleşti. Birçok işte çalıştıktan sonra 1860’da yeniden yoğur, olarak siyasetle uğraşmaya başladı. Gelişen işçi hareketiyle bağlantı kurdu. 1849’dan beri Friedriclı Engels ile ilişki içindeydi. 1860’da Kari Marx’la tanıştı.

1864’te Londra’da I.Enternasyonal’in kurucuları arasında yer aldı. Cenevre’de örgütün ilk şubesini kurdu ve 1867’den sonra Cenevre’de, I. Enternasyonal’in Alman Dili Grubu Merkez Komitesini yönetti. 1866-1871 arasında LEnternasyonal’in yayın organı Der Vorbote adlı dergiyi çıkarttı.

Bakunin’le birlikte Sosyalist Demokrasi Birliği’ nin (Allianz der Sozialistischen Demokratie) kurucularından oldu. Sosyalist Demokrasi Birliği’nin savunduğu görüşler nedeniyle, Enternasyonal içinde çıkan tartışmalarda Marx’ın yanında yer aldı.

I.    Enternasyonal’in dağılması ve İsviçre’de Sosyal. Demokrat Parti’nin kurulmasıyla Becker’in yönettiği Alman Dili Grubu dağılınca, İsviçre’nin Fransızca konuşulan bölgesinde İsviçre İşçi Partisi’nin (Parti des Travailleurs Suisses) kurulmasına katkıda bulundu. 1877-1881 arasında partinin yayın organı Le Precurseur’ü çıkarttı.

•    YAPITLAR: Geschicbte der süddeutschen Maı-Revoluti-on (Esselen ile), 1849, (“Güney Almanya Mayıs-Devrimi Tarihi”); \Vie und wannf 1862, (“Nasıl ve Ne Zaman?”); Polen, die Diplomatie und die Revolution, 1863,(“Polonya, Diplomasi ve Devrim”); Die Internationale Arbeiter-Assoziation und die Arbeitsstellung in Genf, 1868, (“Uluslararası İşçi Derneği ve Cenevre’de Çalışma Durumu”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Yorum ekle...

Konu hakkında yorum ya da düşüncelerini paylaş...

Daha yeni Daha eski