Kristian Birkeland Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

BIRKELAND, Kristian (1867-1917)

Norveçli fizikçi. Eyde ile birlikte havadaki azotun yükseltgenmesi yöntemini geliştirmiştir.

Kristian Olaf Bernhard Birkeland 13 Aralık 1867’de Christiania’da (sonradan Oslo) doğdu. Paris ve Cenevre’de fizik öğrenimi yaptı, ayrıca bir süre Bonn’da Hertz’in fizik derslerini izledi. 1898’de Christiania Üniversitesi’nde fizik profesörü olan Birkeland, Yer manyetizması ve kutup ışıkları konusunda bir kuram geliştirdi. Ayrıca Samuel Eyde ile birlikte, gübre endüstrisinde kullanılmak üzere nitrik asit sentezine yarayan, havadaki azotun yükseltgen-mesi yöntemini geliştirdi. Birkeland 15 Haziran 1917’de seyahat sırasında Tokyo’da öldü.

Alman matematikçi Gauss’un önemli katkılarıyla Yer’in manyetik alanının sadece Yer manyetizmasından değil de, bir kısmının yukarı atmosferdeki elektromanyetik etkilerden kaynaklandığı anlaşıldığında, Iskoçvalı fizikçi Balfour Stewart (1828-1887) Yer’in manyetik alanındaki günlük değişimlerin yukarı atmosferdeki elektrik akımlarından meydana geldiğini ileri sürdü. Birkeland bu elektirik akımlarını iyonosfer olarak tanımladı ve elektrik yüklü parçacıkların kutuplar üzerinde yukarı atmosfere çarpmalarının kutup ışıklarına ve manyetik fırtınalara neden olduğunu ortaya koydu. Iyonosferin incelenmesi ve katmanlarının irdelenmesi daha sonra Ingiliz fizikçi Appleton tarafından gerçekleştirildi.

Birkeland 19. yy sonlarına doğru giderek bir sorun olan azot üretimi konusunda da çalışmış, Eyde ile birlikte ticari açıdan başarılı ilk büyük ölçekli nitrojen üretimini gerçekleştirmiştir. 19. yv’ın sonlarına doğru azot içeren doğal gübre kaynakları tükenmeye yüz tutunca, havada yüksek oranda bulunan azotun ayrıştırılarak gübre endüstrisinde kullanılmasına yönelik çalışmalar hız kazandı. Azotun patlayıcı maddeler için gerekli, stratejik bir element olması da bu Jtonuda önemli bir etkendi. 1784’te Cavendish havadaki azot ve oksijeni bir elektrik kıvılcımıyla birleştirip azot oksit elde etmişti. Bu başarıya karşın, laboratuvar koşullarında elde edilen azotlu bileşiklerin endüstri düzeyinde üretilmesini sağlayacak bir yöntemin geliştirilmesi için yüzyılı aşkın bir sürenin geçmesi gerekti. Bu konudaki ilk ticari başarı Birkeland ve Eyde’ın oldu. Havadaki azotun yükseltgenmesi, oksijenle azotun ısı gerektiren (endotermik) tepkimesiyle gerçekleştirilebilir. 20. yy’m başında geliştirilen Birkeland-Eyde yönteminde hava kuvvetli bir elektrik akımı içinden geçirilir. Elde edilen azot oksidi gübre yapımında gerekli nitrik asit üretiminde kullanılır. Bu yöntem ucuz elektrik kaynaklan olan Norveç’te başarıyla uygulandı. Ancak kısa zamanda yerini havadan yükseltgenmiş azot yerine, amonyak elde edilmesini öngören Haber-Bosch yöntemine bıraktı.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Yorum ekle...

Konu hakkında yorum ya da düşüncelerini paylaş...

Daha yeni Daha eski