Leonardo Benevolo Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

BENEVOLO, Leonardo (1923)

İtalyan mimarlık tarihçisi ve mimar. Mimarlığın biçimsel sorunları ile toplumsal işlevini ve siyasal bağlamını birlikte değerlendiren incelemeleriyle tanınmıştır.

Milano yakınlarındaki Novara’da doğdu. Roma Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nü bitirdikten sonra sırayla Roma, Floransa, Venedik, Palermo ve yeniden Roma üniversitelerinde mimarlık tarihi öğretmenliği yaptı. Öğretim üyeliğini bıraktıktan sonra Brescia’da mimar olarak çalıştı. 1960’tan başlayarak yazdığı kitaplarla bir mimarlık tarihi uzmanı olarak uluslararası düzeyde tanındı. Ele aldığı konular çoğunlukla modem dönem mimarlık tarihi ile kent tasarımı sorunları oldu. Uygulama alanında Giura Longo ve Melograni ile birlikte Bologna Fuarı’nın yeni merkezini yaptı, birçok okul yapısı gerçekleştirdi. Ayrıca kent düzenlemeleriyle ilgili çeşitli komisyonlarda yer aldı.

Benevolo, mimarlığın evrimini incelerken, çok yönlü bir değerlendirme yapmayı gözetmiştir. Bir yandan proje ve uygulama aşamalarının niteliklerinin ve biçimsel deneylerin yer ve zamana bağlı olarak nasıl değiştiğini ya da sürekli kaldığını ele almış, bir yandan da mimarlık etkinliğinin toplumla ilişkisi üstünde durmuştur. Benevolo’ya göre mimarlık-toplum ilişkisi 18. yy ortalarına değin fazla önemsenmemiştir. Ama Sanayi Devrimi’nden etkilenerek gelişen modern mimarlık, toplumdaki sınıfsal sınırlamaların ötesine geçmiş, kültür ve sanat ürünlerinin tüm insanlar ölçeğinde yayılmasını öngören bir niteliğe kavuşmuştur.

•    YAPITLAR (başlıca): Storia deli’ architettura moderna, 1960, (Modern Mimarlığın Tarihi); Varchitettura delle cittâ nell’ halia contemporanea, 1969, (“Çağdaş İtalya’da Kent Mimarlığı”); La storia deli’ architettura de Rinascimento, 1969, (“Rönesans Mimarlığı Tarihi”); Roma da ieri a domani, 1971, (“Dünden Yarına Roma”); L’aventura della cittâ, 1973, (“Kentin Serüveni”); Storia della cittâ, 1975,    (“Kentin Tarihi”).

Yorum ekle...

Konu hakkında yorum ya da düşüncelerini paylaş...

Daha yeni Daha eski