Muhittin Birgen Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

BİRGEN, Muhittin (1887-1959)

Türk Gazeteci. Mesleki temsil ve kooperatifçilik düşüncesinin savunucularındandır.

İstanbul’da doğdu, burada öldü. Yozgatlı Ömer Lütfi Bey’in oğludur. Unkapanı Rüşdiyesi’nde, Vefa İdadisi’nde okudu. Darülfünun Edebiyat Fakültesi’ni bitirdi. İstanbul’daki Hicaz Demiryolları İdaresi’nde çalıştı. II. Meşrutiyet’ten sonra bu görevden ayrılarak öğretmenliğe başladı. Hadika-i Meşveret Üsküdar İdadisi ve Üsküdar Sultanisi’nde edebiyat ve > felsefe öğretmenliği yaptı.

Bu arada Hüseyin Cahit’in çıkardığı Tanin gazetesine yazılar yazdı. Kısa sürede kendini geliştirdi ve gazetenin yazı işleri müdürü ve başyazarı oldu. İttihat ve Terakki ile yakın ilişkiler kurdu. Parti içinde mesleki temsil düşüncesinin savunucusu Kör Ali İhsan Bey (İloğlu) ile birlikte çalıştı. Halka Doğru dergisine yazılar yazdı. III. Dönem (1914-1918) Osmanlı Meclis-i Mebusanı’nda Çorum milletvekili olarak bulundu. Vatan gazetesinde başyazarlık yaptı.

1920’de Ankara’ya gelerek Matbuat Umum Müdürü oldu. Aynı dönemde Hâkimiyet-i Milliye gazetesinde yazarlık yaptı. Mart 1921’de Matbuat Umum Müdürlüğü’nden istifa etti ve bir ticari şirketin temsilcisi olarak Tiflis’e gitti. Bir yıl sonra, Azerbaycanlılar’ın isteği üzerine Baku’ya geçerek Maarif Müşavirliği yaptı. Baku’daki Âli Pedagoji Enstitüsü’nde Tük Tarihi, felsefe ve sosyoloji dersleri verdi. Baku Üniversitesi’nde de Osmanlı Edebiyatı Tarihi okuttu.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Yorum ekle...

Konu hakkında yorum ya da düşüncelerini paylaş...

Daha yeni Daha eski