Muhyiddin Hatibzade Kimdir, Kısaca Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

HATİBZADE, Muhyiddin ( ? -1495)

Osmanlı bilim adamı. Osmanlılarda kelam biliminin gelişmesinde katkısı olmuştur.

Kastamonu’da doğdu, İstanbul’da öldü. Doğum yılı kesin olarak bilinmiyor. Babası Taceddin İbrahim Efendi’den, Ali Tusi ve Hızır Bey’den ders alarak yetişti. İznik ve başka medreselerde müderrislikle görevlendirildi.

Hatibzade, Kuran tesfiri, kelam, Hadis gibi İslam dininin temel bilimleri olan alanlarda çalıştı.
Bilim adamlarını koruyan öğretmeni Hızır Bey’in oğlu Sinan Paşa’nm düzenlediği bilimsel tartışmalara katıldı. Kendisini sürekli bilimsel yönden eleştiren ünlü bilgin Tokatlı Sarı Lütfi’yi, İslamiyet’e inançsızlıkla suçladı. Molla İzari ile birlikte onun idamına neden oldu.

Hatibzade’nin yapıtları arasında kelam bilimiyle ilgili Tecrid haşiyesi ile cihadın erdemlerini sayan Fezail-i Cihad bulunmaktadır.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Yorum ekle...

Konu hakkında yorum ya da düşüncelerini paylaş...

Daha yeni Daha eski