Ruy Barbosa Kimdir, Hayatı, Dönemi, Hakkında Bilgi

BARBOSA, Ruy (1849-1923)

Brezilyalı hukukçu ve siyaset adamı, imparatorluk yönetiminin devrilmesinden sonra, anayasanın hazırlanmasında ve meşruti yönetimin kurulmasında önemli katkısı olmuştur.

5 Kasım 1849’da Bahia Eyaleti’nin Sao Salvador kentinde doğdu. 1 Mart 1923’te Rio de Janeiro’da öldü. 1866-1870 arasında Recife ve Sao Paulo hukuk fakültelerinde öğrenim gördü. Öğrencilik yıllarında köleliğin kaldırılması için mücadele eden (abolitionist) harekete katıldı ve O Radical Paulistano adlı bir dergi çıkardı. Mezun olduktan sonra Bahia’ya dönerek Liberal Parti’ye katıldı ve O diario do Bahia dergisinin editörlüğünü üstlenerek köleciliğe karşı başlattığı kampanyayı sürdürdü.

1878’de Temsilciler Meclisi’ne seçildi; eğitim reformu ve köleliğin kaldırılması konusundaki kampanyasını burada da sürdürdü. Yerel yönetimlerin özerkliği için mücadele etti. Ordunun siyasete karışmasının karşısında oldu. Milli eğitim sistemi ile ilgili olarak hazırladğı bir raporun yaygın destek ve kabul görmesi üzerine 1881’de imparatorluk danışmanı oldu. Ancak köleciliğe karşı görüşleri yüzünden yeniden meclise seçilemedi.

Barbosa, 1888’de kölelik kaldırıldığında yayımladığı Diario de Noticias dergisinde, imparatorluğun merkezi yapısının federal bir düzene dönüşmesini savundu, imparator II. Pedro’nun askeri bir darbe ile devrilmesinden sonra 1889’da Manoel Deodoro da Fonseca’nın geçici hükümetinde başbakan yardımcısı oldu. Aynı zamanda maliye ve adalet bakanlıkları ile yeni anayasanın yazılması görevini de üstlendi.

1891’de Fonseca hükümeti ile birlikte istifa eden Barbosa, 1893’te donanmanın ayaklanmasına katılmakla suçlandı ve Buenos Aires’e kaçtı. Daha sonra Londra’ya gitti. 1895’te Prudente de Morais’in başkan seçilmesi üzerine Brezilya’ya geri dönerek senato başkanlığına seçildi.
1907’de yapılan ikinci Lahey Konferansı’nda Brezilya delegasyonunun başkanı olan Barbosa, küçük ulusların haklarını ve Uluslararası Hakem Mah-kemesi’nin kurulması gerektiğini savunan etkileyici konuşması ile uluslararası ün kazandı. 1909’da senato başkanlığından istifa ederek, bir asker olan Hermes da Fonseca’ya karşı başkanlığa adaylığını koyan Barbosa, Brezilya çapında büyük biranti-militarist kampanya başlatarak halkın desteğini sağladıysa da seçimi kaybetti. Seçimlere hile karıştırıldığını ileri süren Barbosa yandaşları, bir ayaklanma hazırlığına girişti-lerse de, ordu bunu kısa sürede bastırdı.

I.    Dünya Savaşı sırasında Brezilya’nın tarafsız kalması için çaba gösteren Barbosa, Versailles Barış Konferansı’na katılacak Brezilya delegasyonunun başkanlığı için kendisine yapılan teklifi reddetti. Daha sonra, Uluslararası Adalet Divanı üyeliğine seçildi ve ölümüne değin üyeliğini sürdürdü.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Yorum ekle...

Konu hakkında yorum ya da düşüncelerini paylaş...

Daha yeni Daha eski