Sebastian de Belalcazar Kimdir, Hayatı, Dönemi, Hakkında Bilgi

BENALCÂZAR, Sebastiân de (1480-1551)

İspanyol fatihi. Nikaragua, Ekvador ve Kolombiya’nın sömürgeleştirilmesinde rol oynamıştır.

Cordoba’daki Belalcâzar kentinde, kimi kaynaklara göre 1480, kimilerine göre 1495’te doğdu. Belalcâzar, Belaicazar ve Sebastiân Moyano adıyla da bilinir. 1519’da Amerika’ya giderek 1524’te Pedrarias (Pedro de Avila) ile başlayan fetih yolculuklarını daha sonra Pizarro’nun komutası altında sürdürdü. Öbür Ispanyol komutanlarla arasında sürüp giden huzursuzluk sonucu komutan Jorge Robledo’yu öldürmekle suçlanarak 1550’de görevinden alındı. 1551’de bugün Kolombiya sınırları içindeki Cartagena’da öldü.

Benalcâzar ilkin 1524’te Pedrarias’ın yönetiminde Nikaragua, ardından Pizarro’nun yönetiminde Peru seferine katıldı. 1531’de Peru’nun kuzeyindeki Piura kentinde üstlenen ve Pizarro’ya destek sağlayan kuvvetlerin başına getirildi. 1533’te Pizarro, sağkolu ve en güvenilir yardımcısı durumuna gelen Benalcâzar’ ı 300 askerle bugünkü Ekvador’un başkenti Quito-ya yolladı. 6 Aralık 1534’te yöredeki Inkalar’m başkanı Ruminahui yenilgiye uğratıldı ve Quito Ispanyol sömürgeleri arasına katıldı. Aynı tarihte Quito’ya ulaşmış olan İspanyol komutanı Alvarado ise, Benalcazar’ın gücü karşısında amacından vazgeçerek onunla anlaşma yoluna gitti.

Benalcazar bir yıl sonra, Pizarro’dan izin almaksızın, kuzeye doğru ilerlemeye başladı. Ekvador sınırlan içine giren bölgede Guayaquil adlı bir İspanyol yerleşmesi kurdu. Ama asıl amacı altın kent “Eldorado”yu bulmaktı. Bu söylence kentini ve aradığı altın kaynaklarını bulmaktan umudunu kesince, bugünkü Kolombiya’nın batısındaki Popayân bölgesine girdi ve 1536’da Popayân kentini kurarak ertesi yıl bölgenin yöneticiliğine atandı. Acımasız bir yönetici olan Benalcâzar’m ele geçirdiği bölgelerle, yörenin gerçek sahipleri olan İnkalar’m son imparatoru Atahualpa’nın doğduğu kent Quito ile birlikte çok geniş bir alan İspanyol egemenliğine girmiş oluyordu.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Yorum ekle...

Konu hakkında yorum ya da düşüncelerini paylaş...

Daha yeni Daha eski