Şevket Beysanoğlu Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

BEYSANOĞLU, Şevket (1920 – – 23 Nisan 2003)

Türk halkbilimci. Diyarbakır yöresi folkloruyla ilgili araştırmalar yapmıştır.

14 Ağustos 1920’de Diyarbakır’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Diyarbakır’da yaptı. 1946’da Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Başkale ve Avanos ilçelerinde hâkimlik yaptı. 1950 yılından sonra avukat olarak Diyarbakır’da çalışmaya başladı.

Diyarbakır Halkevi’nin dergisi olan Karacadağ’ da önceleri Kavut soyadıyla Diyarbakır halk ozanlarım ve folklorunu tanıtan yazılar yazdı. Yöre tarihi, coğrafyası ve kentin yetiştirdiği bilim ve sanat adamlarının yaşamöyküleri araştırmalarının başlıca konusu oldu. Yapıtları Diyarbakır ve yöresi üzerine çalışma yapacak bilim adamları için kapsamlı birer kaynak durumundadır.

•    YAPITLAR (başlıca): Diyarbakır Folkloru, 1943; Ziya Gökalp’in ilk Yazı Hayatı, 1956; Diyarbakır’lı Fikir ve Sanat Adamları, 3 cilt, 1957, 1959, 1976; Bütün Cepheleriyle Diyarbakır. 1962; Kısaltılmış Diyarbakır Tarihi ve Abideleri, 1963; Diyarbakır Ağzı, 1966; Kadın Şairlerimizden Sırrîve Divânçesi, 1969; Cahit Sıtkı Tar ana, 1969; Basın ve Yayın Dünyamızda Diyarbakır, 1970; Doğumunun 100.Yılında Süleyman Nazif, 1970; Cumhuriyetin 50.Yılında Diyarbakır, 1973.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Yorum ekle...

Konu hakkında yorum ya da düşüncelerini paylaş...

Daha yeni Daha eski