Şevket Raşit Hatipoğlu Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

HATİBOĞLU, Şevket Raşid (1898-1973)

Türk siyaset adamı. Tarım ve milli eğitim bakanlıkları yapmış, Güven Partisi’nin kurucularından olmuştur.

Menemen’e bağlı Helvacıköy’de doğdu. 12 Kasım 1973’te Ankara’da öldü. İlk ve ortaöğrenimini Menemen ve Kırkağaç’ta yaptı. 1915’te Bursa Ziraat Mektebi’ni bitirdi. Yedeksubay olarak I.Dünya Savaşı’na katıldı. İngilizler’e tutsak düşen Şevket Raşid, iki yıl boyunca Kuveysna ve İskenderiye’deki tutsak kamplarında kaldı. 1920’de Türkiye’ye döndü. 1923’te İstanbul Halkalı Ziraat Mekteb-i Âlisi’ni bitirdi. Devlet adına iktisat ve tarım öğrenimi yapması için Paris’e gönderildi. 1927’de Berlin Yüksek Tarım Okulu’na geçti. Doktorasını Leipzig Üniversitesi’n-den alan Şevket Raşid, 1932’de yurda döndü. Ankara Yüksek Ziraat Mektebi ve Siyasal Bilgiler Okulu’nda tarım ve iktisat dersleri verdi, profesör oldu.

1940’ta politikaya atıldı, ara seçimlerde Afyon-karahisar milletvekili seçildi.1942-1946 arasında tarım bakanlığı yaptı. 1950 seçimlerine kadar milletvekilliğini sürdürdü. 1960’ta Manisa temsilcisi olarak Kurucu Meclis’e katıldı. 1961’de Manisa milletvekili oldu. 25 Haziran 1962’de kurulan II.İnönü hükümetinde milli eğitim bakanlığına getirilen Hatiboğlu, 1963 yazında istifa etti. 1965’te yeniden Manisa milletvekili seçildi. 1967’de CHP’den ayrılarak Güven Partisi’nin kurucuları arasında yer aldı.

Hatiboğlu, düşünce alanında da çalışmalar yapmış, Döniim dergisinin yayımlanmasına katkıda bulunmuştur. Ayrıca iktisadi Yürüyüş, Millet, Bizim Türkiye, Ülkü ve Ölçü dergilerinde ve Ziraat, Ulus ve Sabah Postası gazetelerinde çıkan yazıları ile görüşlerini duyurmuştur.

•    YAPITLAR (başlıca): Dış Ticaretimizde Ziraatın Payı, 1936; Ziraatta Hububatın Yeri ve Ehemmiyeti, 1937; Türkiye’de Çay iktisadiyatı, 1939; Ziraat Aleminden Vakıalar ve Düşünceler, 1939; Ormancılıkta Vakıalar ve Düşünceler, 1965.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Yorum ekle...

Konu hakkında yorum ya da düşüncelerini paylaş...

Daha yeni Daha eski