Theodor Billroth Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

BILLROTH, Theodor (1829-1894)

Alman cerrah. İlk karın bölgesi ameliyatını gerçekleştirmiştir.

Christian Albert Theodor Billroth 26 Nisan 1829’da Prusya’nın Bergen (bugün Almanya’da) kentinde doğdu. Babası papaz, annesiyse Berlin maliye bakanının kızıydı. Billroth beş yaşındayken babasının ölümü üzerine annesiyle yerleştiği Greifswald’da okula başladı. Parasal sorunların da baskısıyla doktor olmaya karar verdi. Greifswald’da başladığı tıp öğrenimini Göttingen ve Berlin üniversitelerinde sürdürdü. 1852’de doktorasını alarak von Graefe’nin oftalmoloji kliniğinde çalıştı. 1853’te Viyana’da deri ve iç hastalıkları, patoloji okuduktan sonra Berlin Üniversitesi’ ne asistan atandı. 1856’da patolojik anatomi ve cerrahi doçenti olarak dersler vermeye başladı. 1860’ta Zürich Üniversitesi’nde profesör oldu ve yedi yıl cerrahi kliniğini yönetti. 1867’de Viyana Üniversi-tesi’ne girerek bir cerrahi kliniğini kurdu ve ölünceye kadar çalışmalarını burada sürdürdü. 6 Şubat 1894’te bugün Yugoslavya’da Opatija kenti olan, İtalya’nın Abbazia kentinde öldü. Viyana’da Bilimler Akademisi üyesi olan Billroth hekimler derneğinin de kurucu-larındandı. Ayrıca müzikle yakından ilgilenmiş, evi müzikli toplantıların merkezi olmuştur. Brahms, iki yaylı sazlar dörtlüsünü bu yakın arkadaşına adamıştır.

Billroth cerrahide yeni yöntemlerin geliştirilmeye başlandığı bir dönemde yaşadı. İlk çalışma alanlarından biri yaralardan sonra ortaya çıkan ateş yükselmesidir. Bu ateşe mikroskobik organizmaların neden olduğunu düşünerek, yeni antiseptik yöntemler geliştirdi. Hastanın düzenli olarak ateşinin ölçülmesinin gerekliliğini vurguladı. Organ patolojileri üzerine yaptığı çalışmalar sonucunda patolojik kısımların çıkarılabilmesi için yeni cerrahi yöntemler geliştirdi. Billroth’un bu alandaki en önemli katkıları sindirim sistemi cerrahisindedir.

1872’de ilk kez yemek borusunun bir bölümünü alarak kalan bölümleri birleştirdi; 1874’te ise bir hastanın gırtlağını çıkarttı. 1881’de mide kanseri olan bir hastasında midenin onikiparmakbarsağma açılan kısmında kanserli bölümü çıkarttı ve bir kanalla mideyi onikiparmakbarsağma bağladı. Başarılı geçen ameliyata karşın iki hastasının ölmesi üzerine Viyana sokaklarında taşlanan Billroth, gene de çalışmalarını sürdürdü. Bundan sonraki on yıllık bir dönemde 41 denemesinden 16’sı ölümle sonuçlanmasına karşın, ameliyatları cerrahide yeni bir çığır açtı ve kullandığı
yöntemin uzun yıllar değişmesine gerek duyulmadı. Plastik yüz cerrahisinde de başarı kazanan Billroth, modern cerrahinin öncülerinden sayılır.

•    YAPITLAR (başlıca): Die allgemeine chirurgische Patho-logie und Chirurgie in fünfzig Vorlesungen, 1863, (“Elli Derste Genel Cerrahi Patolojisi ve Cerrahı”); Untersuc-hungen über die Vegetationsförmen von Coccobacteria septica, 1874, (“Coccobacteria septica’nm Bitkisel Türleri Üzerine Araştırmalar”), Ueher di Krankenpflege im Hau-se und im Hospitale, 1881, (“Evde ve Hastanede Hasta Bakımı Üzerine”).

•    KAYNAKLAR: O.G.Billroth, Billroth und Brahms im Briefwechsel, 1935; I.Mundy, “Ein neues Buch von Th.Billroth” Wiener medizinische Wochenschrift, 31, 1881.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Yorum ekle...

Konu hakkında yorum ya da düşüncelerini paylaş...

Daha yeni Daha eski