Thomas Hardy Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

HARDY, Thomas (1752-1832)

İskoç, sendikacı. Londra Haberleşme Derneği’nin kurucularındandır.

Stirlingshire’da doğdu, Londra’da öldü. Yaşamıyla ilgili bilgiler yeterli değildir. Yaşadığı dönemde özellikle Amerikan Bağımsızlık Savaşı’nm ve Fransız Devrimi’nin etkisiyle İngiltere’de emekçi kesimler arasında örgütlenme ve parlamento reformu konularında giderek artan bir hareketlilik vardı. Ayakkabı ustası olan Hardy, Ocak 1792’de ülke çapında ilk emekçi kesim örgütlerinden biri olan Londra Haberleşme Derneği’nin kurucuları arasında yer aldı; daha sonra derneğin saymam ve genel sekreteri oldu. Tüm çalışanlara açık olan derneğin üye sayısı bir yıl içinde 3.000’e yükseldi. Parlamento reformu, vergilerin azaltılması ve meraların köylülere geri verilmesi gibi siyasal amaçlan olan dernek, diğer reform yanlısı yerel demeklerle işbirliği yaparak, Avam Kamarası’na dilekçeler göndermek ve açık hava toplantıları düzenlemek gibi eylemlerde bulundu.

Mayıs 1794’te Hardy ve arkadaşları gözaltına alındı. Fransa’daki anarşiyi İngiltere’ye getirmeye çalışmakla suçlanan Hardy, Ekim 1794’te suçsuz bulunarak serbest bırakıldı. Haziran 1796’da derneğin yayın organı Moral and Political Magazine’in yayın yönetmeni oldu. 1799’da tüm emekçi kesim örgütlerinin ve bu arada derneğin kapatılmasına değin emekçi kesimlerin siyasal ve iktisadi istemlerinin barışçıl yollarla gerçekleşmesine çalıştı.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Yorum ekle...

Konu hakkında yorum ya da düşüncelerini paylaş...

Daha yeni Daha eski