Tiryaki Hasan Paşa Kimdir, Kısaca Hayatı, Dönemi, Hakkında Bilgi

HASAN PAŞA [Tiryaki] ( ? -1611)

Osmanlı veziri. Kanije savunmasıyla ün kazanmıştır.

Doğum yılı ve yeri bilinmemektedir. Budin’de (Budapeşte) öldü. Enderun’dan yetişti. Gençliğinde Kuyucu Murad Paşa’nın hizmetinde bulundu. Önce Sigetvar beyi, sonra da Sigetvar beylerbeyi olarak 20 yıl bu görevde kaldı. Haşan Paşa, Avusturya ile olan savaş sırasında, 1594’te Bosna sonra da Kanije beylerbeyliğine atandı. 1597’de yeniden Bosna beylerbeyi oldu. 1599’da Osmanlı-Avusturya sınırındaki Kanije
Kalesi muhafızlığına atandı.

Arşidük Ferdinand komutasındaki Avusturya ordusunun Kanije’yi (bugün Macaristan’da Nagyka-nizsa) kuşatacağını haber alan Tiryaki Hasan Paşa, savunma için hazırlıklar yaptı. 9 Eylül 1601’de kuşatma başladı. Yoğun top ateşi altında kalan Avusturyalılar çekildiler. Kendisinden yardım istenen Yemişçi Haşan Paşa, İstolni Belgrad üzerine gittiğini, ancak dönüşte Kanije’ye gelebileceğini bildirdi. Ancak İstolni Belgrad’da Yemişçi Hasan Paşa’yı yenen Arşidük Matthias da emrindeki Avusturya güçleri de gelerek kuşatmaya katıldı. Tiryaki Hasan Paşa’nm teslim olma önerisini reddetmesi üzerine AvusturyalIlar, genel bir saldırıda bulundular. Bu saldırıda Osmanlı kaynaklarına göre 18.000 kişi yitiren Avus-turyalılar geri çekilmek zorunda kaldılar. Karşı saldırıya geçen Hasan Paşa, başarılı olması üzerine, tüm askeri ile kaleden bir çıkış hareketi yaptı. Topçu ateşi ile desteklenen Osmanlı ordusu, 18 Kasım 1601’de Avusturya ordugâhım ele geçirdi. Kuşatma kaldırıldı. III.Mehmed, Hasan Paşa’ya vezirlik rütbesi verdi. 1601’de yeniden Bosna, 1602’de Budin, 1603’te Rumeli beylerbeyi olarak görev yaptı. 1608’de son görevi olan Budin beylerbeyliğine atandı. Osmanlılar için pek iyi sürmeyen savaş sırasında, 2,5 ay süren Kanije savunmasıyla büyük bir ün kazanmıştır. Bu zafer sonucunda Osmanlı ordusu üstünlüğü ele almıştır.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Yorum ekle...

Konu hakkında yorum ya da düşüncelerini paylaş...

Daha yeni Daha eski