V. Heinrich Kimdir, Hayatı, Dönemi, Hakkında Bilgi

HEINRICH V (1081-1125)

Alman kralı ve Kutsal Roma-Germen imparatoru. Papalık ile krallık arasındaki atama anlaşmazlığına son vermiştir.

8 Ocak 1081’de (bazı kaynaklara göre 1086’da) Goslar’da doğdu, 22 Mayıs 1125’te Utrecht’te (bugün Hollanda’da) öldü. Alman kralı IV.Heinrich’in oğludur. 1104-1105 yıllarında babasına karşı ayaklandı ve onun tahttan çekilmesini sağladı. Babasmın Ağustos 1106’da ölümünden sonra kral oldu. 1114’te İngiltere kralı I.Henry’nin kızı Matilda ile evlendi.

Piskoposların atanmasına ilişkin olarak uzun yıllardır papalıkla krallık arasında süren anlaşmazlığa son vermek amacıyla 1110’da İtalya’ya bir sefer düzenledi. Papa Il.Pascalis ile yaptığı görüşme sonunda piskoposları atama yetkisinin papaya bırakılması karşılığında kilisenin elinde bulunan krallık topraklarının geri verilmesi konusunda anlaştılar. Ancak bu anlaşma din adamlarının çoğunun karşı çıkması ve İtalya üzerindeki egemenliğin gitgide zayıflaması nedeniyle uygulanamadı.

V. Heinrich Nisan llll’de Kutsal Roma-Germen İmparatorluğu tacını giydi. 1122’de yeniden İtalya’ya giderek Papa II.Calixtus’la görüştü ve anlaşmaya vardı. Buna göre Almanya’da yapılacak piskopos seçimlerinde imparator ya da temsilcisinin bulunması, anlaşmazlık durumunda imparatorun kararının geçerli sayılması, İtalya’da yapılacak seçimlere ise imparatorun karışmaması karara bağlandı. Seçilen piskoposa verilecek toprak imparatorca belirlenecekti. Böylece uzun yıllardır süren atama anlaşmazlığı son bulmuş oldu.

Heinrich, dış politikada pek etkin olamamış, krallığının ilk yıllarında Macaristan ve Polonya üzerine yaptığı seferlerde başarısızlığa uğramış, ançak 1110’da Bohemya’ya egemenliğini kabul ettirmiştir. Fransa’ya karşı,kayınbabası İngiltere kralı I. Henry’yi desteklemiştir. Zamanında soylular ve Alman prensleri güç kazanmış, imparatorluk otoritesi sarsılmıştır.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Yorum ekle...

Konu hakkında yorum ya da düşüncelerini paylaş...

Daha yeni Daha eski