William Ernest Hocking Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

HOCKING, William Ernest (1873-1966)

ABD’li düşünür. Amerikan İdealist Okul’un önde gelen adlarındandır.

10    Ağustos 1873’te Ohio’daki Cleveland’da doğdu, 12 Haziran 1966’da orada öldü. Iowa Eyalet Üniversitesi’nde inşaat mühendisliği öğrenimi gördü, sonra felsefeye ilgi duyarak Harvard Üniversitesi’ne girdi. Burada Amerikan Yeni-Hegelci akımın önderlerinden William James ve Josiah Royce’tan etkilendi. 1914’te bu üniversitede profesör oldu ve 1943’te emekliye ayrılana değin çalıştı. Bir süre Almanya’da kalan Hocking, burada K.Fischer, Dilthey ve Windel-band’in yanında Alman Idealizmi’ni inceleme olanağı buldu. Felsefe alanındaki çalışmalarının yanı sıra, güncel siyasetle de ilgilenen Hocking, ABD’nin Birleşmiş Milletler’e alınması, Ortadoğu sorunu gibi konularla da yakından uğraştı.

Görüngüye dayalı bir din felsefesi geliştirmeye çalışan Hocking’in adı Royce ile birlikte iki Amerikan Yeni-Hegelci akımından birinin öncüleri arasında anılmaktadır. Görüşleri, idea ve duyguyu birleştirmeye yöneliktir. Ona göre, Tanrı biricik gerçekliktir. Bilgi, bireysel anlığın, kendi de bir anlık olan Tanrı ile ilişkiye geçmesi sonucu kavranılabilir. Hocking’in felsefesi Gerçekçilik ve Pragmacılık’ı birleştirmeye yönelikse de, genel niteliği gizemci yaşama dayalıdır. Bu da, onun Gerçekçilik karşısında, İdealizm’i yeğlediğini gösterir. Hocking’in din anlayışı, bütün dinlerin birbirlerinden etkilendiği, böylece birçok konuda birleştikleri yolundadır.

•    YAPITLAR
(başlıca): The Meaning of God, 1912, (“Tanrı’nın Anlamı”); Livıng Religions and. a WorldFaith, 1940, (“Yaşayan Dinler ve Dünya inanı”); Science and the Idea of God, 1944, (“Bilim ve Tanrı Düşüncesi”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Yorum ekle...

Konu hakkında yorum ya da düşüncelerini paylaş...

Daha yeni Daha eski