Abbasilerde Kimya İlmi, Hakkında Bilgi

Kimya

Müslümanların ilme olan en büyük katkılarından biri de kimya ala­nında olmuştur. İslâm kimya ilminin kurucusu Câbir b. Hayyân’dır. Emevîlerden Hâlid b. Yezîd’in öğrencisi olan Câbir, teorik alanda olduğu gibi laboratuvar deneyleriyle de kimya ilmine hiz­met etmiştir. Daha sonra gelen kimya­cılar onu üstat olarak kabul ederler. Bunların en meşhurları Tuğrâî ve Ebü’l-Kâsım el-lrâkı’dır.

Zooloji ve antropolojinin en önemli temsilcisi, Kitâbü’l-Hayevân adlı ese­rin müellifi Câhiz’dir. Eczacılık sahasında ise yahudi Kûhinü’l-Attâr meşhur olup Şmâcatü’s-şaydate adlı eserinde bitkilerden nasıl ilâç yapıldığını ve ilaçların hangi dozajda kullanılacağını anlatır.

TDV İslam Ansiklopedisi

 

Sitede Ara