Abbasilerde Sanat (El Sanatları) Hakkında Bilgi

El Sanatları
 

Abbasiler döneminde sanat, İslam dünyasının altın çağında büyük bir gelişim gösterdi. Bu dönemde sanatın çeşitli alanlarında büyük ilerlemeler kaydedildi, bunlardan biri de el sanatlarıydı. Abbasiler, kendilerinden önce gelen Emevi İmparatorluğu'nun mirasını devralarak, İslam dünyasında sanat ve mimari alanında yeni bir dönemin başlamasını sağladılar.

Abbasiler döneminde el sanatları oldukça önemliydi ve çok çeşitli alanlarda üstün eserler ortaya çıktı. İşte bu dönemdeki bazı önemli el sanatları:


Seramik ve Çini:
Abbasiler döneminde seramik ve çini sanatı büyük bir gelişim gösterdi. Abbasiler, çeşitli renklerdeki glazürlerle süslenmiş karmaşık desenlerle dikkat çeken çini ve seramik eserler ürettiler. Bu eserler genellikle dini motiflerle süslenmişti ve Abbasilerin sanat anlayışını yansıtıyordu.

Ahşap İşçiliği: Abbasiler döneminde ahşap işçiliği de oldukça gelişti. Özellikle mobilya ve dekoratif eşyaların yapımında ahşap işçiliği önemli bir yer tutuyordu. İnce işlemeler ve detaylarla süslenmiş ahşap paneller ve mobilyalar bu dönemin önemli eserlerindendi.

El Yazması Kitaplar: Abbasiler döneminde el yazması kitaplar da büyük bir önem taşıyordu. El yazması kitaplar, sayfaların el işiyle süslenmesiyle ve el yazısıyla yazılmasıyla üretiliyordu. Bu kitaplar genellikle dini metinleri, bilimsel eserleri ve edebi yapıtları içeriyordu.

Metal İşçiliği: Metal işçiliği Abbasiler döneminde de önemli bir yer tutuyordu. Altın, gümüş, bakır ve bronz gibi metallerle yapılan süs eşyaları, mücevherler ve silahlar Abbasilerin metal işçiliğindeki ustalığını gösteriyordu. İnce işlemeler ve detaylarla süslenmiş metal eserler bu dönemin önemli sanat eserlerindendi.

Tekstil Sanatı: Abbasiler döneminde tekstil sanatı da gelişti. İnce ipek kumaşlar, el işi nakışlar ve desenlerle süslenmiş tekstil ürünleri bu dönemin önemli eserlerindendi. Abbasiler, tekstil sanatında da zengin ve karmaşık desenler kullanarak estetik açıdan göz alıcı eserler ürettiler.

Abbasiler döneminde el sanatları, İslam dünyasının kültürel ve estetik zenginliğini yansıtan önemli bir unsurdu. Bu dönemde üretilen sanat eserleri, hem dini hem de dünyevi alanlarda insanların yaşamlarını güzelleştirmek için kullanıldı.

Abbasî döneminin çeşitli el sanatları bu devrin karakterini ortaya koyacak niteliktedir. Orta Asya Türk sanatı ile Sâsânî sanatı bu alanda da etkili olmuş, ancak eserler İslâmî görüş içinde biçim­lendirilerek Abbasî devrinin kendine has üslûbu ortaya konulmuştur. Bu de­virden kalan bu tür eserler çok olma­makla beraber, gene de el sanatlarının hemen her kolunda ürün verildiğini or­taya koymaktadır.

 • Abbasilerde İlim ve Kültür Hayatı
  • Abbasilerde Dil ve Edebiyat
  • Abbasilerde İslami İlimler (Tefsir ve Kıraat)
  • Abbasilerde İslami İlimler (Hadis)
  • Abbasilerde İslami İlimler (Fıkıh)
  • Abbasilerde İslami İlimler (Kelam)
  • Abbasilerde İslami İlimler (Tasavvuf)
  • Abbasilerde (Cebir, Geometri, Mantık vb.) İlimler ve Tercüme Faaliyetleri
  • Abbasilerde Mantık ve Felsefe
  • Abbasilerde Tıp İlmi
  • Abbasilerde Astronomi
  • Abbasilerde Matematik İlmi
  • Abbasilerde Kimya İlmi
  • Abbasilerde Tarih İlmi
  • Abbasilerde Coğrafya İlmi
 • Abbasilerde Sanat
  • Abbasilerde Sanat (Mimari, Sivil, Cami Mimarisi)
  • Abbasilerde Sanat (Minyatür, Hat ve Tezhip)
  • Abbasilerde Sanat (El Sanatları)
  • Abbasilerde Sanat (Çini ve Seramik)

Yorum ekle...

Konu hakkında yorum ya da düşüncelerini paylaş...

Daha yeni Daha eski