II. Abbas (Safevi Şahı) Kimdir, Hayatı, Dönemi, Hakkında Bilgi

ABBAS II (ö. 1077/1666), Safevî İmparatorluğu hükümdarı (1642-1666).


İ. Abbas'ın torunu olan Şah Safî'nin oğludur. 18 Cemâziyelâhir 1043'te [20 Aralık 1633] Kazvin'de doğmuştur. Babasının Kâşan'da vefat etmesi üzerine, henüz on yaşındayken Safevî tahtına geçmiştir. [12 Mayıs 1642] Yirmi beş yıl süren hükümdarlığı boyunca içerde önemli bir olay yaşanmamış, komşu devletlerle olan ilişkiler genellikle dostça olmuştur. Ancak Şah Safi'nin hükümdarlığının son yıllarında, Kandehar'ın Hindistan Hükümdarı Şah Cihan'a teslim edilmesiyle Hindistan'la olan dostluk bozulmuş, Abbas'ın katıldığı bir sefer sonucunda Kandehar geri alınmıştır (1648). Abbas, iç karışıklıklar nedeniyle hükümdarlığını kaybeden ve yardım için İsfahan'a gelen Özbek Hanı Muhammed Nâdir'e yardım ederek hükümdarlığını sürdürmüştür. Ruslar'la olan ilişkisi, Gürcü prens Tahmûras'ın Safevîler'in Tiflis Valisi Rüstem Han'la yaptığı savaşı kaybedip Rus çarına sığınmasıyla bozulmuştur (1644). Ancak Abbas, barışın korunmasına büyük özen göstermiştir. Örneğin, Safevî kuvvetlerinin Derbent yakınlarındaki kaleleri yıkmasına izin verirken, Terek boylarındaki kalelerin yıkılmasına izin vermemiştir. Ayrıca, Osmanlılar'la olan ilişkilerini de dostane bir şekilde sürdürmüştür. Hatta Osmanlılar'ın Basra Valisi Hüseyin Paşa'nın şehri teslim teklifi, barış isteyen Abbas tarafından kabul edilmemiş ve iki devlet arasındaki iyi ilişkiler 1639'da imzalanan Kasrışîrin Antlaşması'na uygun olarak devam etmiştir. Abbas, 26 Rebîülâhir 1077'de [26 Ekim 1666] Damgan'da ölmüş ve Kum kasabasına gömülmüştür.


II. Abbas'ın saltanatı döneminde, özellikle ipek ticareti gibi ticari faaliyetler gelişmiştir. İnşa edilen saraylar, köşkler, kasırlar ve köprülerle ülkenin altyapısına yatırım yapılmıştır. II. Abbas, belirli bir alanda öne çıkmamış, vaktini avcılık ve eğlence ile geçirmiştir. Dinî konularda genellikle hoşgörülü davranmış, özellikle Katolik mezhebine geniş bir özgürlük tanımıştır. Aşırı derecede içki düşkünü olarak bilinir. Ayrıca resim ve şiire ilgi duyduğu, hatta bazı şiirler yazdığı rivayet edilir.

Yorum ekle...

Konu hakkında yorum ya da düşüncelerini paylaş...

Daha yeni Daha eski