Mısır Abbasi Halifeleri Kimlerdir, Listesi, Saltanat Süreleri

 

MISIR ABBASİ HALİFELERİ

 

 

1-

el-Müstansır-Billâh Ebü’l-Kâsım Ahmed

659

(1261)

2-

el-Hâkim-Biemrillâh Ebü’l-Abbas Ahmed I

660

(1261)

3-

el-Müstekfî-Billâh Ebü’r-Rebf Süleyman 1

701

(1302)

4-

el-Vâsik-Billâh EbÛ İshak İbrahim

740

(1340)

5-

el-Hâkim-Biemrillâh Ebü’l-Abbas Ahmed 11

741

(1341)

6-

el-Mu’tazıd-Billâh Ebü’1-Feth Ebû Bekir

753

(1352)

7-

el-Mütevekkil-Alellah Ebû Abdullah (1. hilâfeti)

763

(1362)

8-

el-Mu’tasım-Billâh Ebû Yahya Zekeriyyâ (1.hilâfeti)

779

(1377)

9-

el-Mütevekkil-Alellah Ebû Abdullah (2. hilâfeti)

779

(1377)

10-

el-Vâsik-Billâh Ebû Hafs Ömer

785

(1383)

11-

el-Mu’tasım-Billâh Ebû Yahya Zekeriyyâ (2. hilâfeti)

788

(1386)

12-

el-Mütevekkil-Alellah Ebû Abdullah (3. hilâfeti)

791

(1389)

13-

el-Müstaîn-Billâh Ebü’l-Fazl el-Abbâs

808

(1406)

14-

el-Mu’tazıd-Billâh Ebü’1-Feth Dâvûd

816

(1414)

15-

el-Müstekfî-Billâh Ebü’r-Rebî’ Süleyman 11

845

(1441)

16-

el-Kâim-Biemrillâh Ebü’1-Bekâ Hamza

855

(1451)

17-

el-Müstencid-Bi!lâh Ebü’l-Mehâsin Yûsuf

859

(1455)

18-

el-Mütevekkil-Alellah Ebü’l-İz Abdülazîz

884

(1479)

19-

el-Müstemsik-Billâh Ebü’s-Sabr Ya’küb (1. hilâfeti)

903

(1497)

20-

el-Mütevekkil-Alellah Muhammed (1. hilâfeti)

914

(1S08)

21-

el-MÜstemsik-Billâh Ebü’s-Sabr Ya’kûb (2. hilâfeti)

922

(1516)

22-

el-Mütevekkil-Alellah Muhammed (2. hilâfeti)

923

(1517)

 

Sitede Ara