Ahmet Ferit Tek Kimdir, Kısaca Hayatı, Hakkında Bilgi

Ahmet Ferit TEK, gazeteci, devlet adamı (Bursa 1877-İstanbul 1972).

Erkânıharp (kurmay) yüzbaşısı olarak Harbiye’yi bitirdi. Paris Siyasi İlimler Mektebi’nde de öğrenim gören Ferit Tek, Paris ve Mısır’da gazetecilik yaptı (1908). 1920’de T.B.M.M.’ye İstanbul milletvekili olarak katıldı ve ilk kabinede Maliye vekili oldu. 1921’de Paris büyükelçiliğine gönderildi. Birinci ve İ-kinci İnönü kabinelerinde Kütahya milletvekili olarak Dahiliye vekilliğinde bulundu (1923-1924), daha sonra Londra, Varşova ve Tokyo büyükelçiliklerinde görev aldı.

Daha yeni Daha eski