Ahmet Halit Yaşaroğlu Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Ahmet Halit YAŞAROĞLU, eğitimci, yayımcı (Eğin 1891-İstanbul 1951).

Mülkiye’yi bitirerek (1911) Maliye Bakanlığı’nda devlet hizmetine girdi. Vakıf mektepleri müfettişliğine (1921), İstanbul ilkmektepler müfettişliğine (1924) atandı. Galatasaray Lisesi’n-de, Şişli Terakki Usesi’nde (1926-1946) Türkçe ve tarih öğretmenliği yaptı. 1928’de Ahmet Halit Kütüphanesini kurdu.

Eserleri: Umumî tarih; Kurûn-ı ûlâ, Kurân-ı vustâ (A. Memduh ile, 1914); Muhtasar tarih-i İslâm (1916); Tabiat dersleri (Naime Halit İle, 1927); Yeni İlm-i hâl (1931).

Daha yeni Daha eski