Amasya Genelgesi Özeti, Maddeleri, Hakkında Bilgi

AMASYA GENELGESİ ÖZETİ

1.    Yurdun bütünlüğü ve ulusun bağımsızlığı tehlikededir. Ulusal hal ve durumu ele almak ve halkın sesini dünyaya duyurmak üzere her türlü etki ve denetlemelerden uzak bir kurul toplamdk için ulusal bir kongrenin Sivas’ta toplanması ve sancaklardan seçilecek üçer delegenin kendilerini tanıtmaksızın gelmeler..

2.    Erzurum Kongresi’nin delegeleri toplantılarının bitiminde buraya katılacaklardır.

3.    Delegeler Müdafaai Hukuk, Reddi İlhak cemiyetleri ve belediyelerce seçilecektir.

4.    On komutan, vali ve öteki komutanlar bu kararın uygulanmasına çalışacaklardır. Bundan başka eski sadrazam Ahmed İzzet (Furgaç) Paşa, Nafıa vekili Ferit ve Âyân Meclisi üyesi Ahmet Rıza gibilerin düşünceleri alınacaktır.

5.    Müdafaai Hukuk ve Reddi İlhak cemiyetlerinin tel yazılarının alınıp çekilmesini engelleme emri veren PTT genel müdürüne karşı gösteriler yapılacaktır.

6.    Sivil ve askerî teşkilât ‘hiç bir şekilde lağvedilmeyecek. Yeni bir işgal bütün orduyu ilgilendirecek, nasıl hareket edileceği toptan kararlaştırılacak; hiç bir görevli görevini bırakmayacak, ya da başkasına devredemeyecektir. Silâh ve cephane elden çıkarılmayacaktır.

Daha yeni Daha eski