Asım Kömürcüoğlu Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Asım KÖMÜRCÜOĞLU Mimar, şehirci, restoratör (Üsküp, Kratova 1879-Ankara 1957).

İlköğrenimini doğduğu kasabada yaptı, sonradan İstanbul’a gelerek Vefa Rüşti yesi’ne girdi; 1900 yılında Sanayii Nefisei Şahane’de başladığı mimarlık öğrenimini de 1905 yılında birincilikle bitirdi.

Asım Kömürcüoğlu, Evkafı Hümayun mimarlığındaki ilk görevi sırasında Koso-va’daki eski eserlerin, özellikle Bursa’-daki Yeşil Türbe’nin onarımmda çalışmıştır. Yeşil Türbe’nin onaranındaki başarısına karşılık Sultan Reşat tarafından nişanla taltif edilen Asım Kömürcüoğlu, 1911 yılında müze müdürü Halil Bey’in aracılığıyle Almanya’ya gönderildi, orada Berlin Güzel Sanatlar Akademisi’ne devam etti. 1913’te yurda dönünce Şehremaneti sermimarlığma atandı, 1915-1917 yılları arasında da Sanayii Nefise Mektebi’nde (Güzel Sanatlar Akademisi) öğretim üyeliği yaptı. O sıralar yeniden Avrupa’ya giden Asım Kömürcüoğlu, Viyana’daki Türk Sefareti’nin onarım ve genişletme işlerinde, Berlin’de bazı yapıların projelerinde çalıştı. Beyazıt Meydanı’nın havuzlu şekilde yeniden düzenlenmesi, Gül-cemal vapurunun gezici sergi olarak değiştirilmesi, Boğaziçi’nde Abbas Halim Paşa Yalısı’nm onarılması dönüşünde yaptığı çalışmalar arasındadır. 1931 yılından sonra, Mimarlar Birliği’nin kurulması ve güçlenmesi, yeni yönetmelik ve ücret tarifelerinin hazırlanmasında görev a-lan, birkaç kere birliğin başkanlığını, yapan Asım Kömürcüoğlu, 1935 yılında u-luslararası nitelikteki İstanbul Adliye Sarayı Yarışması’nda birincilik ödülünü kazanmıştı. Ne var ki, Adliye Sarayı’nın yapımı bir sorun halini almış, ilk projenin yeri değişmiş, yeni yarışmalar açılmış, böylece de Kömürcüoğlu uzun bir tartışma ortamının içinde bulmuştu kendini. Yıllar boyu Adliye Sarayı’nın uygulama projelerinin hazırlanmasını sağlamağa çalışırken bir yandan da 1937 yılında açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi Yarışması’na katıldı.

20  yıllık çalışma hayatı boyunca 30’u aşkın il ve ilçenin imar planlarını yapmış, çeşitli yarışmalarda derece almış, ayrıca Topkapı Sarayı onarımı, İzmir Tuhafiyeciler Çarşısı, gene İzmir Selanik Bankası gibi yapıların müteahhitlik görevini yüklenmiştir.

Daha yeni Daha eski