August Jachmund (mimar) Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

August JACHMUND, Alman mimarı.

Türk mimarîsini incelemek üzere Alman Hükümeti adına Türkiye’ye gelen Jachmund, uzun yıllar yurdumuzda kalmış, gerek öğretimi, gerek uygulama-larıyle mimarîmizi büyük ölçüde etkilemiştir. İstanbul’da Ragıp Paşa’ya köşkler yapan, o-nun aracılığıyle Yüksek Mühendis Okulu’na mühendis-mimar hoca olarak atanan Jachmund, bu süre içinde pek çok mimar yetiştirmiştir. Öğrencilerinden biri de Mimar Kemalettin Bey’di. Bazı resmî ve özel yapıların projelerini hazırlayan alman mimarın yurdumuzdaki en önemli uygulaması Sirkeci garıdır (1890). Bu yapıda, özellikle cepne elemanlarında ve sütun başlıklarında bölgesel – ulusal mimarî kalıplarını kullanarak İslâm ruhunu yansıtma kaygısı ağır basar.

Daha yeni Daha eski