Baki Kuru Kimdir, Hayatı, Kitapları, Hakkında Bilgi

Baki KURU, hukuk profesörü (Bolu 1928 – ).

Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi (1955). Münster Üniversitesi’nde hukuk doktorası yaptı. Doçent (1960) ve profesör (1966) oldu. 1983 yılında kendi isteği ile emekliye ayrıldı ve İstanbul’a yerleşti. Bu tarihten beri, bilimsel çalışmalar yapmakta ve kitaplarını yenilemektedir. Prof. Dr. Baki Kuru, Kasım 2008’de, Almanya’nın Münster Üniversitesi tarafından “Altın Doktora” ödülüne layık görülmüştür.

Eserleri başlıca
    İcra ve İflâs Hukuku (4 cilt), 1988, 1990, 1993, 1997
    Hukuk Muhakemeleri Usulü (6 Cilt), 2001
    İcra ve İflâs Hukuku Ders Kitabı, (Prof. Dr. Ejder Yılmaz ve Prof. Dr. Ramazan Arslan ile ortak)
    Medenî Usul Hukuku Ders Kitabı, (Prof. Dr. Ejder Yılmaz ve Prof. Dr. Ramazan Arslan ile ortak)
    Hukuk Muhakemeleri Usulü El Kitabı, 1995
    Bankalardaki Mevduatın ve Diğer Alacakların Haczi, 2002
    İcra ve İflâs Hukukunda Menfî Tespit Davası ve İstirdat Davası, 2003
    İcra ve İflâs Hukuku El Kitabı, 2004
    Makaleler, 2006
    Tespit Davaları 2010, (Prof. Dr. Ali Cem Budak ile ortak)
    Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu (Prof. Dr. Ejder Yılmaz ve Prof. Dr. Ramazan Arslan ile ortak)
    İcra ve İflâs Kanunu (Prof. Dr. Ejder Yılmaz ve Prof. Dr. Ramazan Arslan ile ortak)
    İcra ve İflâs Hukuku El Kitabı, 2013
    Hukuki Mütalâalar, 2013

Daha yeni Daha eski