Behram Kurşunoğlu Kimdir, Hayatı, Çalışmaları, Hakkında Bilgi

Behram KURŞUNOĞLU Fizikçi (1922, Bayburt – 25 Ekim 2003; Miami, Florida), Türk fizikçi.

1942 yılında İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu Matematik – Astronomi bölümüne girdi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın açtığı bir sınavı kazanarak, üçüncü sınıfta iken yükseköğrenim yapmak üzere İngiltere’ye gönderildi. Edinburg Üniversitesi’ni bitirdi, 1949’da B.S.C. unvanını aldı. 1952’de Cambridge Üniversitesi’nde doktorasını verdi. 1952-1954 yıllarında Cornell Üniversitesi’nde (A.B.D.) araştırma üyesi, 1954-1955’te Miami Üniversitesi’nde konuk profesör ve yine 1955 yılında Yale Üniversitesi’nde (A.B.D.) kıdemli araştırma üyesi olarak bulundu.

1958’de Miami Üniversitesi fizik profesörü oldu ve aynı zamanda NATO Bilim Komitesi’nde Türkiye’yi temsil etti. Öte yandan, 1956-1958 yılları arasında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Nükleer Bilimler ve Teknoloji Fakültesi dekanlığı yaptı. Yine bu yıllar atom maddeleri üstüne türk genelkurmayı danışmanı olarak çalıştı. 1958’de Cenevre’de atom enerjisinin barışçı amaçlarla kullanılmasını görüşmek üzere toplanan ikinci uluslararası konferansa resmî türk delegesi olarak katıldı. 1961’de Salzburg termonükleer enerji uluslararası konferansına A.B.D. resmî üyesi olarak katıldı. Temınuz 1968’de Dubna’da (Rusya) nükleer araştırma için Birleşik Enstitü’de ve Serpukhov’da Yüksek Enerji Fiziği Merkezı’nde Rus Fen Akademisi’nin misafir profesörü olarak bulundu.

1965’te Miami Üniversitesi Teorik İncelemeler Merkezi yöneticisi, 1964’te yüksek enerji fiziği üzerine yıllık Coral Gables konferansı kürsü başkam oldu. 1962-1964 yılları arasında Avrupa’da çeşitli laboratuvar, enstitü ve araştırma kurumlannda danışman olarak çalıştı.

Kurşunoğlu, 1955-1968 arasında A.B.D. ve Avrupa’da yapılan teorik fiziğin çeşitli dallarında (elemanter parçacıklar, plazma fiziği, bağıllık) birçok uluslararası konferansa konuşmacı olarak davet edilmiştir.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı bilim ödülünü (1972), Amerikan Physical Society (Amerikan Fizik Kurumu), SX (sigma hi), ΦΚΦ (fi kappa fi), ΣΦΣ (sigma pi sigma) ödüllerini kazanmış olan Kurşunoğlu özellikle elemanter parçacıklar, plazma fiziği, genel bağıllık ve istatistik yöntemleri üstüne çok değerli araştırmalar yapmıştır.

Başlıca bilimsel makaleleri

  • Space-time on the rotating disk {Dönen bir disk üzerinde uzay zaman), Proc of. îhe Cam-bridge Phil. Soc., vol 47 (1950)
  • On Einstein’s unified field theory (Einstein’ın birleştirilmiş alan teorisi üstüne), Phys, Rev. 82, 289-290 (1951).
  • Einstein’s unified field theory (Einstein’ın birleştirilmiş alan teorisi), Proc. Phy. Soc. XIV, 81-83 (1952)
  • Gravitation and etectrodinamics (Çekim ve elektrodinamik), Phys. Rev. 88, 1369-1379 (1952) Expectotions from a unified field theory (Bir birleştirilmiş alan teorisinden beklenilenler), Phys. Rev. 92, 506-507 (1953)
  • Derivations and renormalization of the Tamm-Dancoff equations (Tamm-Dancoff denklemlerinin türevi ve yeniden normalizasyonu), Phys. Rev. 92, 1069-1070 (1953)
  • Tamm-Dancoff methods and nuc’ear forces (Tamm-Dancoff metotları ve nükleer kuvvetler), Phys. Rev. 96, 1690-1701 (1954)
  • Advanced non-relativistic quantum mechanics (Rölativistik olmayan ileri kuvanta mekaniği) Miami Üniversitesi yayını (1955)
  • Transformation of relativistic wave equations (Rölativistik dalga denklemlerinin dönüşümü), Phys. Rev. 101, 1419-1424 (1956)
  • Proton bremsstrahlung (Yavaşlatılmış proton ışınımı), Phys. Rev. 105, 1853-1864 (1957) Correspondence in the generalized theory of gravitation (Genelleştirilmiş genel çekim teorisinde tekabül), Rev. Mod. Phys. 29, 412-416 (1957)

 

Daha yeni Daha eski