Burhan Zihni Sanus Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Burhan Zihni SANUS, iktisatçı ve öğretim üyesi (İstanbul 1902-1978).

Ulumu Âliyei Ticariyye Mektebi’nden (İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi) sonra Lozan Üniversitesi İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesini bitirdi ve bu fakültede doktora yaptı. Ayrıca aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Okulundan mezun oldu. 1932’de yurda dönerek İktisat Vekâletine müşavir oldu, Ticaret Vekâletinde çeşitli görevler aldıktan sonra Dış Ticaret Dairesi başkanı (1936), Sümerbank umum müdürü (1940), Hariciye Vekâleti Ticari ve Mali Anlaşmalar Müzakere Heyeti reisi (1942), Avrupa İktisadi İşbirliği Teşkilâtı nezdinde daimi türk heyeti reisi (1948), Başbakanlık Milletlerarası İktisadi İşbirliği Teşkilâtı genel sekreteri (1949) oldu. Siyasal Yüksek İktisat ve Ticaret Okulunda para ekonomisi profesörü (1950) olarak görev aldı. 1960’ta İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinde ordinaryüs oldu. Bu kuruluştaki görevinden 1967’de emekli olarak ayrıldı. Ord. Prof. Sanus, çeşitli milletlerarası toplantı ve anlaşmalarda Türkiye’yi temsil etti. Marshall Planı adiyle bilinen yardım programını uygulayan Avrupa İktisadi İşbirliği Teşkilâtının İcra Komitesinde üye olarak görev aldı.

Başlıca eserleri: La balance des comptes de la republique turque, Les presses modernes (1932), Para ekonomisi (3 cilt, 2. bası 1960).

Daha yeni Daha eski