Celal Aybar Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Celâl AYBAR, istatistikçi (Tortum 1894-Ankara 1947).

İstanbul Hukuk Mektebi’ni ve Bruxelles Serbest Siyasi İlimler Fakültesi’nin İstatistik ve Demografi bölümünü bitirdi. Yurda dönüşünde (1927), İstatistik Umum Müdürlüğünde umum müdür muavini olarak görev aldı, modern istatistik teşkilâtının kurulmasına çalıştı. Daha sonra müşavir (1930) ve umum müdür (1937 -1947) oldu. Bu arada Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde istatistik okutan (1936-1947) Aybar’m Teorik ve pratik istatistik dersleri (1941), Türkiye’de istatistik (1933), Osmanlı İmparatorluğu’nun ticaret muvazenesi (1939) gibi eserleri var.

Daha yeni Daha eski